2019. augusztus 03-án többszörös jubileumi rendezvényre került sor a romániai Bihar községben a hatvani Gáspár András Bajtársi Egyesület részvételével, az egyesület névadója – Gáspár András honvéd tábornok – születésének 215., halálának 135., és legnagyobb katonasikerének, a hatvani csatának a 170. évfordulója alkalmából.

A rendezvényt a helyi Gáspár András Egyesület szervezte, Csernák Béla nyugállományú lelkész, egyesületi elnök vezetésével.

A megemlékezésen az egyesület mintegy 40 fős küldöttségén kívül, Hatvan várost Komendáné Nagy Márta képviselte. Csernák Béla megnyitója után Nagy Gizella polgármester köszöntötte a jelenlevőket, majd Pálos István nagyváradi kanonok szólt a megjelentekhez. A beszédek után a résztvevők elhelyezték az emlékezés és tisztelet koszorúit a tábornok síremlékénél, melyhez a történelmi hátteret a hatvani Zászlóőrség tagjai biztosították.

Mivel a magyar Országgyűlés, az erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulója alkalmából, a 2019 – es évet II. Rákóczi Ferenc emlékévnek nyilvánította, a megemlékezést követően a résztvevők átvonultak Járni Ferenc kuruc kapitány emléktáblájához. Az emléktáblánál az egyesület elnöke méltatta a haza szabadságáért életüket áldozók érdemeit és fejezte ki tiszteletét, majd Csernák Béla ismertette az emléktábla történetét. A beszédek után, az előző megemlékezéshez hasonlóan, a résztvevők koszorúkat helyeztek el az emléktáblánál.

A hivatalos programok után egy közösen elfogyasztott ebéd következett, ami előtt a házigazdák és a vendégek kisebb ajándékokkal köszöntötték egymást. Ezután a helyi fiatalok rövid folklórműsor keretében mutatták be mennyire értik és ápolják a magyar hagyományokat.

Délutáni programként a résztvevők az egykori kuruc központ Bihardiószeg községbe látogattak el, ahol Barta László lelkész mutatta be a több száz éves templomot, a körülötte található történelmi emlékeket, és adott rövid ismertetőt a településről.

Ezután a felújítás alatt álló Zichy kastély már elkészült szárnyában a vendégek az Érmellék múltját, és a helyiek életét bemutató kiállítást tekintették meg.

A nap végén, mielőtt az anyaországbeli vendégek hazaindultak volna, a helyiekkel közösen hitet tettek arról, hogy folytatják az együttműködést és a nemzeti hagyományok ápolását.

A rendezvény a Miniszterelnökség kezelésében levő Nemzeti Együttműködési Alap, és a Bethlen Gábor
Alapkezelő ZRT támogatásával valósult meg.

Fotók: Kőszegi Ferenc által küldött képek