Szerzői Jogok

Jelen Weboldalrendszert a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft (továbbiakban: Társaság) üzemelteti.
A Társaság adatai:

A HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft a magyar jog szabályai szerint Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.
Cégjegyzékszám vezetve az Egri Törvényszék Cégbírósága által 10-09-031348 számon.
A Társaság székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2..
Társaság adószáma: 23467323-2-10
Közösségi adószám: HU23045741
Társaság elérhetősége: +36 30 3975336
Társaság e-mail címe: info@hatvanihirlap.hu
Társaság képviseletre jogosult tagja: Dr. Borbás Zsuzsa ügyvezető

A Weboldalrendszeren keresztül folytatott tevékenységgel kapcsolatosan a Társaság adatkezelő jogkört tölt be, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vezetett adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-89767/2015.

FIGYELEM!
KÉRJÜK, HOGY FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI JOGNYILATKOZATOT. A WEBHELY LETÖLTÉSÉVEL, ILLETVE HASZNÁLATÁVAL UGYANIS MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK FOGADJA EL AZ ALÁBBIAKBAN KÖZÖLT FELTÉTELEKET, VALAMINT JELEN HIVATKOZÁSOKBAN FOGLALT FELTÉTELEK RÉSZÉT KÉPEZŐ ELŐÍRÁSOKAT. JELEN JOGNYILATKOZAT A TÁRSASÁGNÁL TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓTÓL FÜGGETLEN, ANNAK ELFOGADÁSA NEM REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT.
AMENNYIBEN ÖN JOGI SZEMÉLY NEVÉBEN HASZNÁLJA A WEBOLDALRENDSZERT, ÚGY GARANTÁLNIA KELL, HOGY RENDELKEZIK JELEN JOGNYILATKOZAT JOGI SZEMÉLY NEVÉBEN TÖRTÉNŐ ELFOGADÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JOGOSULTSÁGGAL.
AMENNYIBEN EZEKET A FELTÉTELEKET NEM FOGADJA EL, ÚGY KÉRJÜK, NE HASZNÁLJA A WEBOLDALRENDSZERT, ARRÓL ELNAVIGÁLNI SZÍVESKEDJEN!

A Társaság az általa üzemeltetett Weboldalrendszeren pontos és hiteles információk közlésére törekszik, azonban a közzétett anyagok és információk tartalmazhatnak technikai pontatlanságokat. A tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal, felelősségét a jogszabályok által megengedett mértékig kizár minden kifejezett, vélelmezett jótállást, szavatossági felelősséget, szabadalmi és a szellemi alkotásokra vonatkozó jogsértést.

A Weboldalrendszerhez tartozó weboldalakon található tartalom a Társaság szellemi tulajdona, melynek formai megoldásai, teljes tartalma, reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll. Ez vonatkozik a honlapon elhelyezett szöveges, grafikai, fotó, audió- vagy videóanyagokra, a honlap adatszerkezetére, struktúrájára, program logikai rendszerére, programokra, adatszerkezetre, eljárásokra stb.

A Társaságnak kizárólagos joga van a szerzői jogi védelem alapján a Weboldalrendszer egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére.

A Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Weboldalrendszer egészének vagy egyes részeinek bármilyen módon történő felhasználása.

Ugyancsak tilos a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, részben, vagy egészben, akár változatlan formában is.

A Társaság fenntart minden, a Weboldalrendszer bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A Weboldalrendszerhez tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A Társaság előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos Weboldalrendszerhez tartozó weboldalak egészének vagy részeinek feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Weboldalrendszerhez tartozó weboldalak bármely képpel ellátott vagy szöveges része on-line vagy nyomtatott sokszorosítás, nyilvános közzététel céljából együtt és külön-külön is csak előzetes írásbeli engedélyünkkel használható. A másodközlésnek* meg kell felelnie a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv., illetve egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Társaság követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A hírügynökségek honlapunkon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

A Társaság minden általa adminisztrált és fenntartott weboldalakhoz tartozó domainnevek, valamint e domain nevek szöveges megnevezései szerzői jogi védelmet élveznek, ill. védjegyoltalomban részesülnek, felhasználásuk – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Társaság előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

* Másodközlés: idézőjelbe teszi a másolt tartalmat és alá írja az eredeti forrás elérhetőségét, azaz: forrás: pl: www.hatvanihirlap.hu

Budapest, 2015. október hó 01.