Jelen Weboldalrendszert a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft (továbbiakban: Társaság) üzemelteti.

A Társaság adatai:

A HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft a magyar jog szabályai szerint Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.
Cégjegyzékszám vezetve az Egri Törvényszék Cégbírósága által 10-09-031348 számon.
A Társaság székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Társaság adószáma: 23467323-2-10
Közösségi adószám: HU23045741
Társaság e-mail címe: info@mediahatvan.hu
Társaság képviseletre jogosult tagja: Krémer Dániel

A Weboldalrendszeren keresztül folytatott tevékenységgel kapcsolatosan a Társaság adatkezelő jogkört tölt be, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vezetett adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-89767/2015.

FIGYELEM!

KÉRJÜK, HOGY FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI JOGNYILATKOZATOT. A WEBHELY LETÖLTÉSÉVEL, ILLETVE HASZNÁLATÁVAL UGYANIS MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK FOGADJA EL AZ ALÁBBIAKBAN KÖZÖLT FELTÉTELEKET, VALAMINT JELEN HIVATKOZÁSOKBAN FOGLALT FELTÉTELEK RÉSZÉT KÉPEZŐ ELŐÍRÁSOKAT. JELEN JOGNYILATKOZAT A TÁRSASÁGNÁL TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓTÓL FÜGGETLEN, ANNAK ELFOGADÁSA NEM REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT.
AMENNYIBEN ÖN JOGI SZEMÉLY NEVÉBEN HASZNÁLJA A WEBOLDALRENDSZERT, ÚGY GARANTÁLNIA KELL, HOGY RENDELKEZIK JELEN JOGNYILATKOZAT JOGI SZEMÉLY NEVÉBEN TÖRTÉNŐ ELFOGADÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JOGOSULTSÁGGAL.
AMENNYIBEN EZEKET A FELTÉTELEKET NEM FOGADJA EL, ÚGY KÉRJÜK, NE HASZNÁLJA A WEBOLDALRENDSZERT, ARRÓL ELNAVIGÁLNI SZÍVESKEDJEN!

A Társaság az általa üzemeltetett Weboldalrendszeren pontos és hiteles információk közlésére törekszik, azonban a közzétett anyagok és információk tartalmazhatnak technikai pontatlanságokat. A tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal, felelősségét a jogszabályok által megengedett mértékig kizár minden kifejezett, vélelmezett jótállást, szavatossági felelősséget, szabadalmi és a szellemi alkotásokra vonatkozó jogsértést.

A Weboldalrendszer oldalain található információk a lehető legátfogóbb és legtényszerűbb módon kerültek feltüntetésre.

A Weboldalrendszer oldalain található némely hivatkozások (linkek) harmadik, független weboldal tulajdonosok által készített oldalakra mutathatnak. A Társaság kijelenti, hogy amikor a linket létrehozták, az említett független oldalak nem tartalmaztak semmilyen jogsértő anyagot. Az ilyen a Társaságtól független oldalakon található adatok az oldalak tulajdonosainak kizárólagos felelősségi körébe tartoznak.
Ezen oldalakat a Társaság nem ellenőrzi, és nincsen befolyása ill. felelőssége ezen független oldalak tartalma tekintetében, ezért kizár minden felelősséget az olyan változásokért és módosításokért az említett oldalakon történtek a link elhelyezését követően és a linkeket az Ügyfelek érdekében bocsátja rendelkezésre.

Szellemi alkotáshoz fűződő jogok

A Weboldalrendszer oldalain található minden anyag a Társaság szellemi tulajdonát képezi. Az anyagok az anyag online megtekintéséhez szükséges mértéken túl nem másolhatóak és nem reprodukálhatóak. Ön azonban személyes használat céljából az Oldal teljes oldalait kinyomtathatja viszont papírra a következő feltételekkel:
Weboldalrendszer oldalain található dokumentumokat, illetve kapcsolódó grafikákat nem módosíthatja,
Weboldalrendszer oldalain található grafikákat nem használhatja a kapcsolódó szövegtől elválasztva, és
az Társaság szerzői jogi és védjegyadatai, valamint más tájékoztatásai minden példányon megjelennek.

Az előzőek általános jellegétől függetlenül a Társaság időnként háttérképek, képernyővédők és egyéb alkalmazások letöltését teheti lehetővé az Oldalról. Jelen feltételek az ilyen letöltésekre is vonatkoznak.
Weboldalrendszer oldalairól származó részletek bármilyen célú használata, amely eltér a jelen feltételekben foglaltaktól, tilos. Az oldalon található anyagokat az előállítás minden fázisában alaposan ellenőriztük és teszteltük. Ettől függetlenül a Társaság azt ajánlja, hogy használat előtt végezzen az anyagokon vírusellenőrzést.

Hivatkozások Weboldalrendszer oldalain

Ha olyan linkeket kíván készíteni, amelyek a Weboldalrendszer oldalaira mutatnak, akkor ezen linkeknek az hatvanihirlap.hu kezdőlapjára kell mutatnia.

Internetes akadálymentesség, hozzáférés biztosítása

A Társaság bár igyekszik biztosítani, hogy a Weboldalrendszer a nap 24 órájában elérhető legyen, de nem vállal felelősséget azért, ha a Weboldalrendszer bármikor, bármennyi ideig mégis elérhetetlenné válna.
A Weboldalrendszer oldalaihoz való hozzáférés felfüggeszthető értesítés nélkül, rendszerhiba, karbantartás vagy javítás miatt, illetve a Társaság ellenőrzési körén kívül eső okokból.

Látogatói adatok és magatartás

A Társaság az Adatvédelem menüpont alatt olvasható adatvédelmi szabályainak hatálya alá tartozó, személyes adatok kivételével az Ön által a Weboldalrendszerre küldött vagy ott közzétett, belinkelt minden anyag nem bizalmas adatnak minősül, azok tulajdonjogáról a felhasználó lemond.

A Társaságot semmiféle kötelezettség nem terheli ezen anyagokkal kapcsolatban. A Társaság, és az általa kijelöltek ezen anyagokat és információkat, képeket, hangokat, szöveget és az ott megjelent egyéb dolgokat bármilyen célra szabadon másolhatják, tehetik közzé, terjeszthetik, feltehetik és egyéb módon használhatják.
Tilos a Weboldalrendszer oldalain közzétenni, belinkelni, ill. a Weboldalrendszer oldalaira küldeni, illetve a

Weboldalrendszer oldalairól fogadni a következő anyagokat:

(1) fenyegető, becsmérlő, obszcén, illetlen, elégedetlenséget szító, sértő, pornográf, visszaélést megvalósító, faji gyűlölet keltésére alkalmas, diszkriminatív, botránykeltő, lázító hatású, blaszfém, titoktartási kötelezettséget áthágó, adatok védelmét sértő, illetve kellemetlenség vagy rossz érzés felkeltésére alkalmas anyagok;
illetve

(2) olyan anyagok, amelyre vonatkozóan Ön nem rendelkezik minden szükséges engedéllyel, illetve jóváhagyással;
illetve

(3) olyan anyagok, amelyek büntetőjogot sértő magatartást valósítanak meg vagy erre bujtogatnak, amelyekkel kapcsolatban polgárjogi felelősség állapítható meg, illetve amelyek más módon jogsértők vagy a világ bármelyik országában bármely harmadik fél jogát sértik;
illetve

(d) technikailag ártalmas anyagok (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag: számítógépvírusok, logikai csapdák, trójai lovak, férgek, ártalmas komponensek, hibás adatok, illetve más, károkozásra alkalmas szoftver vagy adat).

Tilos az oldallal kapcsolatos minden nemű visszaélés (beleértve ebbe, korlátozás nélkül, a feltörést).

A Társaság teljes mértékben együttműködik a rendvédelmi hatóságokkal, illetve a Társaságtól az ezen 4-es pontot megszegő anyagot közzétevő (belinkelő) felhasználó azonosságának vagy tartózkodási helyének megállapítását kérő bíróságokkal.

Az adatok pontossága

A website-on található információk a Társaság ügyfeleit szolgálják. A Társaság minden szükséges erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a honlapon található adatok pontosak és naprakészek legyenek. A Weboldalrendszer oldalain található kijelentésekre építeni nem szabad, az oldalon található anyagokat az itt rögzített formájukban nyújtjuk, mindenféle feltétel, garancia és egyéb kitétel nélkül. Ennek megfelelően a Társaság a Weboldalrendszer szolgáltatása kapcsán a jogszabályok által megengedett lehető legnagyobb mértékben kizár mindenféle vállalást, garanciát, bármiféle kitételt és feltételt (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag, a jogszabályon alapuló feltételeket is), amelyek a szabályzat jelen kitételének alkalmazása nélkül vonatkoznának a Weboldalrendszerre.

Felelősség

A Társaság és tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai, illetve megbízottai mindenfajta felelősséget kizárnak minden típusú és mértékű olyan kárral vagy káreseménnyel kapcsolatban, amely Önt vagy bármely harmadik felet éri, (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag, minden közvetlen, közvetett, büntető vagy ahhoz kapcsolódó veszteséget és kárt, vagy elmaradt bevételeket, nyereséget, ill. a goodwillt, adatokat, szerződéseket, pénzfelhasználást érintő veszteségeket, elmaradt hasznokat, valamint az üzletmenet megszakadásából eredő vagy bármely módon azzal kapcsolatos veszteségeket és károkat, felróhatóságtól függetlenül, korlátozás nélkül értve a gondatlanságból eredő, szerződésen alapuló és másféle eredetű károkozás is) bármilyen módon a Weboldalrendszerrel kapcsolatban, ill. a Weboldalrendszer használatával kapcsolatban, a Weboldalrendszer használhatatlanságával kapcsolatban, vagy a Weboldalrendszer használatának eredményéhez köthetően, a Weboldalrendszerhez kapcsolódó (linkelt) weboldalakból vagy a rajtuk található anyagokból eredően, beleértve a fentiekbe a teljesség igénye nélkül az egyéb olyan károkat is, amelyek a Weboldalrendszer oldalaihoz való hozzáférés, a Weboldalrendszer, az azon való böngészés, anyagoknak a Weboldalrendszer oldalairól vagy azokhoz linkelt bármely egyéb weboldalról való letöltése során fellépő vírusok idéznek elő, amelyek a számítógépét, szoftvereit, az adatokat vagy más tulajdonokat megfertőznek.

A jelen oldallal kapcsolatban felmerülő jogviták rendezésére a magyar bíróságok illetékesek, ill. a magyar jog szabályai az irányadóak.

Budapest, 2015. október hó 01.