Az egykori honvédségi nyugdíjas klub alapjaira építkezve, a honvédelem és rendvédelem ügye iránt elkötelezettek számára igyekeznek szervezeti kereteket biztosítani a szabadidő hasznos eltöltésére, 2009-től immár új formában, közösségteremtő tevékenységgel. Tagjai között megtalálhatóak aktív, nyugállományú és tartalékos katonák, rendvédelmi szervek egykori tagjai, az egyesület célját elfogadók és a zászlóőrség. Az egyesület szívügyének tekinti a történelmi hagyományaink ápolását, a névadó Gáspár András – aki a Hatvani Csata vezénylő tábornoka volt –, valamint az 1848-as szabadságharc emlékeinek megőrzését. 2015 évben felvették a kapcsolatot a romániai Bihar község állami és egyházi vezetőivel. Ugyanis Gáspár András a szabadságharc bukása, a börtönből való kiszabadulása után életét a községben töltötte, melynek emlékét nagy becsben tartják ma is. Ennek jegyében az egyesület tagjai a múlt hétvégén Bihar településre látogattak, hogy a névadó sírjánál emlékezzenek meg a születésnapjáról, a zászlóőrség tisztelgése mellett.

11437 Hatvaniak Biharban H Szabo Sandor felvetele

A mintegy negyven fős csoportot Nagy Gizella polgármester asszony és Nemes Ferenc alpolgármester fogadta, majd a temetőben a sírnál Kőszegi Ferenc, a Gáspár András Bajtársi Egyesület elnöke tartott megemlékezést a helyi magyar egyházak képviselői jelenlétében. Ezután a résztvevők elhelyezték a tisztelet koszorúit, köztük Lestyán Balázs, Hatvan Város alpolgármestere, Kőszegi Ferenc, az egyesület elnöke és a vendéglátók. Egy közeli vendéglátóhelyen, a bihariakkal elfogyasztott közös ebéd után Nagyváradra/Oradea/ kirándultak a hatvaniak, a régió legnagyobb városába. Itt idegenvezető társaságában ismerkedtek a belvárossal, a történelmi nevezetességekkel, a püspöki palotával, a színházzal, a Körössel és partjának feledhetetlen szépségeivel. Az ajándékok vásárlása után buszra szállt a népes hatvani delegáció. A kialakult jó kapcsolat jegyében, jövő tavasszal a bihariak látogatnak majd el a városba, a Hatvani Csata megemlékezésére.

Fotó: H. Szabó Sándor