Az 1848-49. évi szabadságharc tábornoka, Gáspár András vezérőrnagy emléke megőrzésére nagy gondot fordítanak a nevét viselő szervezetek, és a hozzá kötődő települések. Az immár évek óta hagyományosan szervezett események sorába illeszkedett a halálának évfordulóján, a Bihar községben található sírjánál tartott megemlékezés is. Az eseményen részt vettek a község állami és egyházi vezetői, valamint a tábornok nevét viselő szervezetek vezetői és tagjai is. Hatvant Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, Bihar községet Nemes Ferenc alpolgármester képviselte.

A tábornok nevét viselő szervezeteket Biharból Popovici Magdolna, a Gáspár András Általános Iskola igazgatója, Kecskemétről Gubán Gyula, a KSZC Gáspár András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája igazgatója és Lassú Gábor kollégiumigazgató 4 fős küldöttséggel képviselte, míg a Gáspár András Bajtársi Egyesület (Hatvan) mintegy 40 fővel volt jelen.

A történelmi egyházakat Szatmári Gergely Elemér és Pálos István nagyváradi kanonok képviselte. A rendezvény történelmi hátterét a hatvani zászlóőrség tagjai biztosították korhű nemzetőr egyenruhában. A díszelgéshez a helyi egyesület által nagy becsben tartott 1848-49-es nemzetőr zászlót használták. A megemlékezés a helyi református temetőben katonai szignálok felhangzása után, a zászló bevonulásával kezdődött, majd Csernák Béla nyugalmazott lelkész, az Asociație Gáspár András Egyesület elnöke, Nemes Ferenc alpolgármester és Lassú Gábor kollégiumigazgató tartott rövid megemlékezést. A beszédek után a megjelent települések, intézmények és szervezetek képviselői elhelyezték a kegyelet koszorúit a síremléknél. A koszorúzások után a magyar takarodó hangjaival kívántak örök nyugodalmat a tábornoknak.

A megemlékezést követően a résztvevők a zászló mögé felsorakozva, a község főutcáján átvonultak a református templom udvarára, ahol az ott található „turulmadaras” emlékmű oldalán, az I. világháború elesettei emlékére frissen elhelyezett emléktábla felavatásában vettek részt. A templom udvarán levő emlékmű, a községben már a második a sorban. Először 1942-ben állítottak fel hasonlót, rajta az elesettek emléktáblájával, azonban ezt, a történelmi változások miatt később lerombolták. Az immár zárt helyen levő újabb emlékmű oldalára, a helyi egyesület kezdeményezésére most elhelyezett márványtáblát, korhű dokumentumok alapján készítették el. A költségeket az egyesület tagja, Darabont Sándor finanszírozta és Perei Lajos sírkőfaragó végezte el a munkát.

Az ünnepség a himnusz hangjaival kezdődött meg, majd Csernák Béla nyugalmazott lelkész ismertette az emlékmű hányatott történetét. Ezt követőn Kőszegi Ferenc, a Gáspár András Bajtársi Egyesület (Hatvan) elnöke méltatta a hősi halottak áldozatát. A beszédek után a történelmi egyházak nevében Szatmári Gergely Elemér lelkész megáldotta, Pálos István nagyváradi kanonok padig felszentelte az emléktáblát. Az immár megáldott és felszentelt emléktábla előtt a részvevők elhelyezték a kegyelet és tisztelet koszorúit. Az ünnepség végén ismét a takarodó hangjai szólították örök nyugovóra az elesetteket.

Az ünnepség hivatalos részét követően tartalmas szabadidős program következett. A művelődési házban a helyi egyesület tagjai által főzött finom gulyás elfogyasztása előtt a jelenlevők kölcsönösen köszöntötték és megajándékozták egymást. Az ajándékok közül kiemelkedett Rákóczi Ferenc, a Gáspár András Bajtársi Egyesület (Hatvan) tagjáé, aki a szülei hagyatékából származó 156 kötetből álló könyvcsomagot adott át a helyi általános iskola könyvtárának.

Az ebéd kedves színfoltját jelentették a népviseletbe öltözött helyi fiatalok, akik az ebéd felszolgálása mellett egy néptánc-összeállítással is szórakoztatták a megjelenteket.

Az ebédet követően a vendégek és a házigazdák egy része buszra szállt és a környék megismerésére egy rövid körutazást tett, Csorba Mihály történész vezetésével. Jákóhodos, Szalárd, Hegyhátszentimre nevezetességeinek megtekintése, és az Adorján várra való rövid rátekintés után, a délután Úr Zsigmond pincészetének megtekintésével, és természetesen az ilyenkor elmaradhatatlan borkóstolással zárult. A nap végén a vendégek kicsit fáradtan, de élményekkel gazdagodva vágtak neki a hazafelé vezető hosszú utazásnak – számolt be a részletekről Kőszegi Ferenc, a Gáspár András Bajtársi Egyesület (Hatvan) elnöke.

Fotó: Burda Gabriella