Nagyboldogasszony az egyházi év legnagyobb, legbensőbb és legmagasztosabb Mária-ünnepe. Az egyház e napot Szűz Mária mennybemeneteleként ünnepli meg. Az egyház hagyománya szerint a Megváltó nem engedte át a földi enyészetnek édesanyja, Mária testét, hanem magához emelte a mennyei dicsőségbe. Augusztus 15-én a hívek Mária megdicsőülését ünneplik.

Az alkalomhoz kapcsolódóan Ecséden ünnepi szentmisét és körmenetet tartanak a Szentkút-völgye Boldogasszony kápolnánál. Az programon 14:30-tól fogadják az egyéni és csoportos zarándokokat. 15:00-tól kezdődik a megnyitó előadás. Az eseményen 15:30 – 15:45 között a kápolnában megtekinthető a Szent Korona hivatalos másolata is. 16 órakor kezdődik a szentmise és körmenet, a szentmisét Juhász Ferenc c. kanonok, esperes celebrálja. Végezetül 17:30-tól a kápolna felszentelésének 15. évfordulója alkalmából megemlékezést tartanak.