Május 4-én, Flórián napján ünnepeljük a tűzoltók világnapját. Szent Flórián tisztelete Magyarországon a középkor végén kezdődött, majd a 17. században terjedt el általánosan.

Kezdetben az árvizek ellen kérték segítségét, s csak később, a 15. század végén hozták kapcsolatba a tűzzel. Azt tartották, hogy ifjú korában imádságára kialudtak egy égő ház lángjai. A tűzoltók számára Flórián a tűzoltó munka lényegét testesíti meg: az állhatatosságot, becsületet, embertársaik megsegítését.

 

Hatvan első szervezett tűzoltó testülete 1885. április 15-én, önkéntes alapon alakult, miután egy korábbi tűzvész során csak egy szerencsés szélcsendnek volt köszönhető hogy nem égett le a város jelentős része. Országos viszonylatban az elsők között járt Hatvan ezzel a kezdeményezéssel, 1886-tól a város által alkalmazott állandó tűzőr is szolgálatba állt. Napjainkban 66 fős állománnyal, két gépjárműfecskendővel, egy vízszállítószerrel, egy létraszerrel, valamint egy műszaki mentőszerrel végzi munkáját a Hatvani Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság. A Hunyadi téri laktanya névadóját 125 éves évfordulójuk alkalmából 2010-ben tartották. Legendás parancsnokuk, Hirling Gyula nevét vette fel, aki közel negyven évig irányította az egyesületet.

 

Elsődleges működési területük 16 települést – köztük három várost – ölel fel, s három megyét érint. Heves megyén kívül vonulnak Pest és Nógrád megye egyes részeire is, évente átlagosan 400-450 alkalommal, melynek egy része segítségnyújtás más, környékbeli beavatkozó egységeknek.

 

Elsődleges működési területük 16 települést – köztük három várost – ölel fel, s három megyét érint. Heves megyén kívül vonulnak Pest és Nógrád megye egyes részeire is, évente átlagosan 400-450 alkalommal, melynek egy része segítségnyújtás más, környékbeli beavatkozó egységeknek.

 

A szolgálatot felvevő bajtársak átvételkor tételesen, szemrevételezéssel és próbával ellenőriznek minden olyan szert és felszerelést, amely az adott napi feladatkörük maradéktalan ellátásához szükséges. A szolgálat addig nem adható le, amíg az átadás-átvétel hiánytalanul le nem zajlik.

 

A szigorú napirend része a tantermi oktatás, mely a reggelit követően veszi kezdetét. Központilag, előre meghatározott ütemterv szerint zajlik a lánglovagok továbbképzése, a foglalkozásukat érintő lehető legtöbb területet lefedve. Tudásukról időről-időre számot kell adjanak elméleti és gyakorlati szinten egyaránt, a sikeres vizsga teljesítményalapú jutalmazásuk egyik fő szempontja.

 

Szakmai rutinjuk elősegítésére szolgál a szerelési gyakorlat, ahol a naponta használt eszközeik minél gyorsabb és precízebb kezelését sajátíthatják el. A foglalkozás során ki-ki az aktuális napi beosztásának megfelelő munkafolyamatokat végzi.

 

Az állóképesség és az erőnlét legalább annyira fontos, mint az elméleti tudás, így naponta sportfoglalkozáson is részt vesznek a tűzoltók. A felvételi fizikai felmérőhöz hasonló megmérettetések időközönként ismétlődnek, melyeket korosztályuknak megfelelő szinten kell teljesíteniük. A testedzés során a szakmájukra jellemző feladatokat is végrehajtanak, ezzel is gyakorolva hivatásukat.

 

A reggeli szolgálatváltások szemléin túl, heti rendszerességgel, hétfőnként tartanak karbantartó napot. Ekkor minden használatban és készenlétben lévő szert leellenőriznek, megtisztítanak, próbáknak vetnek alá, szükség szerint javítanak vagy cserélnek. Az összehangolt, hatékony munkavégzés alapfeltétele a használatra kész és megfelelően működő eszköz.

 

Riasztás esetén 120 másodpercen belül az utolsó riasztott szer is el kell hagyja a laktanyát. Ez a lehető leggyorsabb elkészülést és elindulást követel az ügyeletben lévő állománytól. Ennek okán a beavatkozásra kész állapotot minél inkább igyekeznek fenntartani, s az elkészülés egyes lépéseit a lehető legrövidebb idő alatt megtenni.

 

Az egynapos készenlét leadását követően 48 óra pihenőidő áll rendelkezésükre, hogy magukat kipihenve, újultan térhessenek vissza hivatásuk teljesítésére. Hosszú évek óta számíthat rájuk a város és a környék minden polgára, mindennapi áldozatos munkájukért hála és köszönet illeti meg őket! Szent Flórián óvja minden bajtársukat!

 

Kép és szöveg: Albert Péter

Forrás:  A hatvani tűzoltóság 125 éves története című kiadvány