A testületi ülés – melyen részt vett dr. Széchy Zsolt, rendészeti főkapitány-helyettes – napirendi pontjai között szerepelt a Hatvani Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló. A város közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről, a rendőrség közbiztonság erősítését célzó intézkedéseiről Juhász János r. alezredes, kapitányságvezető adott tájékoztatást, továbbá ismertette a 2016-os év főbb célkitűzéseit.

A rendőrkapitány beszámolóját egyhangúlag elfogadták.