– A sportcsarnok régi álma a hatvani lakosságnak, így nagy öröm, hogy elkészült végre ez a korszerű épület. Bár a csarnokot a kivitelező már átadta, jelenleg azért kell küzdenünk, hogy azt megőrizhessük a hatvaniak számára. A Hatvani Kézilabda és Szabadidősport Egyesület vezetésének egy része ugyanis úgy hiszi, hogy a csaknem 3 milliárd forint értékű létesítmény tulajdonjoga az egyesületet illeti meg, nem a hatvani lakosságot. Ezt természetesen nem engedhetjük! – mondta el Horváth Richárd polgármester.

A hatvani sportcsarnok megépítését két pénzügyi forrás tette lehetővé: a Horváth Richárd közbenjárásának köszönhetően összegyűjtött TAO támogatások, valamint az általa leegyeztetett kormányzati támogatás, amelyet az önkormányzat kapott. A polgármester a sportcsarnok megépítése érdekében ugyanis még a miniszterelnökkel is eredményesen tárgyalt, ennek köszönhető, hogy a csarnok építéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állhatott.

– Büszke vagyok mindazokra, akik ezt a folyamatot munkájukkal segítik és büszke vagyok a kézilabdásainkra is, akik kitartanak és mindemellett kiválóan szerepelnek. Büszke vagyok minden fiatalra, aki a sportolás mellett dönt Hatvanban, azt szeretnénk, hogy minél jobb körülmények között fejlődhessenek. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy új otthont adjunk a kézilabdásoknak, a hatvaniaknak pedig egy méltó közösségi teret. Ehhez eddig is minden lehetséges támogatást megadtunk, és ezután is így teszünk. A kézilabda egyesületünkkel partnerségben vágtunk neki ennek a beruházásnak, részünkről ez a törekvés nem változott – fogalmazott Horváth Richárd.

Az egyesület vezetése felrúgná a megállapodást

A megvalósítást a 2018 decemberében az önkormányzat és a kézilabda egyesület közötti megállapodás tette lehetővé. Ebben, a máig érvényben lévő, minden érintett által aláírt megállapodásban szerepel többek között, hogy a létesítmény tulajdonosa a hatvani önkormányzat, a kézilabda egyesület pedig használati jogot kap. Ennek fényében a kézilabda egyesület rendelkezik a csarnok használatának 70 százalékáról, míg az önkormányzat dönt a 30 százalékáról annak érdekében, hogy garantálni tudja: a hatvani sportolni vágyók számára mindig nyitva lesz a létesítmény kapuja. Az üzemeltetést pedig egy önkormányzati tulajdonban lévő cég végzi majd. Az önkormányzat azt is vállalta, hogy ehhez a csaknem 150 millió forint éves fenntartási költséget biztosítja.

A beszámolók szerint minden remekül haladt, a kivitelezés a tervek szerint folyt, s egyre közeledett az épület átadásának várva várt pillanata. A polgármester arról tájékoztatott: a munka utolsó szakaszában azonban, idén márciusban állt elő váratlanul a kézilabda egyesület elnöksége, Antalóczy Péter elnök és Szombati Lajos alelnök azzal az elvárással, hogy kizárólag az egyesületnek szerezzék meg az épület tulajdonjogát. Az egyesület már módosította is alapszabályát annak érdekében, hogy üzleti tevékenységet folytathassanak, mely – mint a polgármester kiemelte – lehetővé teszi egyben azt is, hogy később magántulajdonba kerülhet a csarnok.

Az önkormányzat azonban kezdetektől elzárkózott attól, hogy megfosszák a hatvaniakat a városi sportcsarnoktól, így a képviselő-testület törzsvagyonná nyilvánította az épületet, így az biztosan a város tulajdonában marad. Hatvan ugyanis csakis a hatvaniaké – ezt az elvet érvényesítjük a sport- és rendezvénycsarnok tekintetében is – tette hozzá a városvezető.

– Nem akarunk rosszat egyetlen játékosnak sem. Éppen ellenkezőleg, egy hosszútávú és biztonságos rendszert dolgoztunk ki a létesítmény működtetésére. Mindannyiunk érdeke, hogy fenntartható módon, a hatvaniakat és a kézilabda csapatainkat a lehető legjobban kiszolgálva üzemeljen a sportcsarnok – hangsúlyozta Horváth Richárd.

A város érdeke nem fér meg az egyesületben

A műszaki átadás-átvétel azóta megtörtént, a kézilabda egyesület elnöke átvette a kulcsokat, majd arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy el kívánják távolítani az elnökségből az önkormányzat által delegált Lestyán Balázs és Borbás Zsuzsanna tisztségviselőket, mert mindketten Hatvan lakosainak érdekeit védték. Az egyesület az érintetteknek megküldött indoklásában ezt írta: „Önkormányzatnál betöltött szerepüknél fogva a város érdekeit képviselik”. Azt is írják, hogy ezzel veszélyeztetik az egyesület működését. Ugyanakkor, ezzel párhuzamosan Szombati Lajos, az egyesület alelnökének fiát egy nemrégiben megtartott egyeztetésen már az elnökség tagjaként mutatták be.

Jogi eljárást kezdeményez az egyesület

A polgármester elmondta: az egyesület ügyvédje levélben közölte, hogy birtokvédelmi eljárást kezdeményeznek, mert szerintük az önkormányzat jogsértő magatartást tanúsít. A városvezető ennek kapcsán megjegyezte, hogy a sportcsarnok épülete önkormányzati tulajdonú földterületen épült.

A csarnok a hatvaniak vagyona kell, hogy legyen

Horváth Richárd hozzátette: a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján a sportcsarnokot nem vehetik el a hatvaniaktól! Ezt sosem fogjuk hagyni! Bár az egyesület vezetésének egy része hosszabban késleltetheti a csarnok átadását Hatvan lakosainak, de ígérhetem, hogy mi is akármeddig kitartunk!

A városvezető úgy fogalmazott: arra kérem a kézilabda egyesületünk elnökét, hogy továbbra is segítse a munkát és ne rúgja fel a megállapodásunkat! Ez a sportolók és a hatvaniak érdeke is! Ezt a beruházást együtt kell véghez vinnünk, továbbra is sportszerűen! Hajrá Hatvan!