A Hatvani Bajza József Gimnáziumban nagy hangsúlyt fektetnek a reál tantárgyak tanítására, a pedagógusok igyekeznek bevonni a diákokat a tudományos munkába. Ebben a szellemben indult az intézmény a Nemzeti Innovációs Ügynökség Zrt., mint közreműködő szerv által kiírt Selye János Diáklabor hálózat kiépítése pályázaton, amit megnyertek.

A megvalósító iskolák a Hatvani Bajza József Gimnázium, a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon, valamint az Avasi Gimnázium Miskolcon. A pályázat célja a konzorcium három fenntartójához tartozó intézmények diáklaborjainak fejlesztése. A pályázatból a három diáklabor eszközparkja és laborfelszerelései bővülnek összesen 141,8 millió forint összegből. Ebből a Hatvani Tankerület, mint konzorciumvezető 82 249 520 Ft támogatásban részesült. A projekt során a diáklaborokkal rendelkező intézmények 7-13. évfolyamos diákok számára biztosítanak helyet és lehetőséget a kutatómunkára, megadva nekik az szükséges szakmai, módszertani és infrastrukturális hátteret.

A Selye pályázat felhívása kiküldésre került a régió általános és középiskoláinak. Előzetes egyeztetés után szívesen várják a külsős diákokat is kémia, biológia, földrajz, matematika és fizika tantárgyakhoz kapcsolódó szakmai munkára. Az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola tanulói például már meglátogatták a Bajza diáklaborját, ahol kísérleteket végeztek, és több mérést is bemutattak nekik. Tar Klára Erika pedagógus vezetésével pedig hetedikes tanulóknak indítják el a tehetséggondozó Selye matematika szakkört.

A bajzás labor a pályázatnak köszönhetően sok értékes, különleges felszereléssel gazdagodik, illetve a laptopállomány is megújul. Kémiai, fizikai tanulói modellek, modern mikroszkópok, környezetvédelmi laborcsomagok, 3D nyomtató és más érdekes berendezéssel bővül az eszközpark, ami hosszú évekre biztosítja a megfelelő, modern oktatást az iskolában. A projekt megvalósításában résztvevő pedagógusok – együttműködve a Magyarországi Diáklaborok Egyesületével – rendezvényeken, nemzetközi projektekben és képzéseken vesznek részt.

Forrás: Kiss Judit – biológia-kémia szaktanár, Hatvani Bajza József Gimnázium