A Hatvani Bajza Gimnáziumban idén online zajlott az EMMI által javasolt pályaorientációs nap. A korábbi évekhez hasonlóan a hangsúly nem egyszerűen a pályaválasztáson volt, hanem a pályaorientáción. A pályaválasztás kifejezetten az életpálya, a szakma és foglalkozás kiválasztását segíti, addig a pályaorientáció ennél egy sokkal tágabb fogalom. A pályaorientáció egy folyamat, mely magában foglalja a pályaválasztásra való felkészülést: az önismeret fejlesztését, a tanulási módszerek megismerését, a képességek és készségek reális felmérését, a pályaismeretet, valamint legvégül a lehetséges életpályák kiválasztását, majd a végső döntés meghozatalát, hogy mely területen, milyen felsőoktatási intézményt válasszon a diák, és azt elvégezve milyen életpálya áll majd előtte, milyen munkaerő-piaci lehetőségei lesznek.

Veresné Kalcsó Krisztina, a Hatvani Bajza József Gimnáziumb intézményvezető-helyettese, a pályaorientációs nap szervezője tájékoztatott, hogy a diákok is az életkoruknak megfelelő programokon vettek részt online. Mivel a hetedik évfolyamos osztály tanulói nem digitális formában tanulnak, hanem személyesen vesznek részt az órákon, így nekik ez a program is személyes keretek között, a járványügyi szabályok betartásával zajlott. Ők főleg önismereti játékokat játszottak, a csoport és önmaguk megismerését segítő feladatokat oldottak meg Molnár Gabriella szociális segítő munkatárs és Pölös-Marton Zsófia osztályfőnök irányításával.

A kilencedik évfolyamosok programjának összeállításában a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat három elhivatott kolléganője segített: Federics Ibolya, Tóth-Vági Eszter és Boldog Beáta. Ők egy interaktív prezentáció segítségével közös gondolkodásra hívták a kilencedikeseket a gimnáziumi rövid távú céljaikkal és terveikkel kapcsolatban. Arra ösztönözték a diákokat, hogy gondolják át, milyen fontos döntések, fontos fordulatok várnak rájuk a középiskolai négy évük alatt (pl. fakultációválasztás, nyelvvizsga megszerzése, előrehozott érettségi letétele, közösségi szolgálat stb.), és hogy ehhez nekik mit kell tenniük, ehhez hogyan kell hozzáállniuk. Ennek keretében szó esett önismeretről, önfejlesztésről, valamint a szakszolgálatos kollégák tanácsokat adtak a diákoknak a helyes célok, döntések kiválasztásához.

A tizedikesek egy rövid ráhangolódás után először egy beilleszkedési tesztet töltöttek ki, amellyel felmérték önmaguk számára, hogy hol és hogyan látják helyüket az osztályban, az iskolában, a pedagógusok és barátok körében. Ezután önismereti kérdőíveket kaptak online, aminek eredményeit közösen értékelték, majd beszélgettek tanulásmódszertani kérdésekről. Végül pedig az érdeklődési köreikhez kapcsolódó kérdőív kitöltésének segítségével próbáltak magukhoz illő pályaköröket, tevékenységeket találni.

A tizenegyedikes diákok programja a képességek és készséges reális megismerésén alapult, ehhez teszteket töltöttek ki, melyek eredményeit átbeszélték közösen. Online videót néztek a pályaorientáció fontosságáról és kérdéseiről, majd alapvető fogalmakat tisztáztak ezzel kapcsolatban, mint például az alapképzés, duális képzés, mesterképzés, osztatlan képzés stb. fogalmát. Ezután pályaismereti foglalkozás következett, melynek keretében pályaterület kereső kérdőívet töltöttek ki, valamint pályamotivációs tesztet, melyek eredményeit utána megvitatták.

A végzős diákok programja a pályaválasztásról szólt, hiszen ők az érettségi és továbbtanulási jelentkezések kapujában állnak, nekik már néhány héten belül fontos döntéseket kell hozniuk. Ők szintén megnéztek egy videót a pályaorientáció kérdéseiről és a pályaválasztás legfontosabb szempontjairól, majd megbeszélték ezeket a szempontokat és tisztáztak alapvető, ehhez kapcsolódó fogalmakat. Ezután pályaterület kereső kérdőívet töltöttek ki, majd ennek eredményéről beszélgettek, végül pedig a munkaerő-piaci lehetőségekről néztek videót és tartottak diskurzust. Ezzel érintették a munkamódok és munkaértékek témakörét is, mellyel a további osztályfőnöki órákon még foglalkozni fognak. A napot a végzőseink azzal zárták, hogy megismerték a továbbtanuláshoz szükséges pontszámítás rendszerét, lehetőségeit.

A továbbtanulási döntés megkönnyítésének érdekében a gimnázium felvette a kapcsolatot azokkal a felsőoktatási intézményekkel, ahol a legnagyobb arányban tanulnak tovább a bajzás diákok, és tőlük bemutatkozó portfóliót kértek. Ennek eredményeképp 21 egyetem küldött információs anyagokat, bemutatkozó videókat, melyekből a diákok egy reálisabb, szélesebb képet kapnak az ott folyó munkáról, az egyes karokról és szakokról, a kollégiumokról, az ösztöndíjakról és az egyetemi életről. Ezeket az anyagokat online megkapták a diákok.

Kezdőkép: illusztráció