FELHÍVÁS
BURSA HUNGARICA 2023

 Hatvan Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal
együttműködve meghirdeti a

Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

a felsőoktatási hallgatók számára a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan („A” típusú pályázati kiírás), illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típusú pályázati kiírás).


Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás teljes szövege az alábbi linkeken elérhető, valamint személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályán.

„A” pályázati kiírás
„B” pályázati kiírás

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.


Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályairól szóló 35/2007. (VIII.31.) rendelete 3.§ (1) bekezdése értelmében „Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása szempontjából szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a pályázót, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át.
2022. évben ez az összeg 85 500 Ft.


A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. november 3.


A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palyabelep.aspx

A pályázatokat papír alapon (nyomtatott formában), személyesen vagy postai úton, aláírással ellátva a Polgármesteri Hivatal (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) Szervezési Osztályára kell fenti határidőig benyújtani. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.