Nemrég arról döntöttek a testületi ülésen, hogy az önkormányzat egy új támogatási formával segíti a hatvaniakat a mindennapokban. Ez havonta rendszeres jelleggel, az áram- vagy gázszolgáltatás költségeinek enyhítésére, vagy vegyes fűtési rendszer esetén fűtőanyag vásárlásának támogatására igényelhető, ami éves szinten mintegy 24 ezer forintot jelent. Nagy Márta, a hatvani önkormányzat Hatósági Irodájának vezetője elmondta: a támogatások már november elsejétől kérelmezhetőek.

Támogatásra jogosult az a kérelmező, aki

– Hatvanban lakóhellyel rendelkezik és egyedülálló és a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át (142.500,-Ft-ot)

-családban él, és a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át(114.000,Ft-ot)

-az öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500,-Ft) – emelte ki a hatvani önkormányzat Hatósági Irodájának vezetője.

Hozzátette: a támogatás akkor vehető igénybe, ha a kérelmezőnek és a vele közös háztartásban élő személynek Hatvan Város Önkormányzata felé nincs lejárt határidejű köztartozása. A kérelem Hatvan hivatalos weboldalán, az ügyleírások között található meg. A lakásrezsihez kapcsolódó települési támogatás szövegre kattintva érhető el a formanyomtatvány, illetve ezen a felületen bővebb információkat is lehet találni a kitöltés mentéről. A dokumentum személyesen, az önkormányzat ügyfélszolgálatán, valamint elektronikus úton is benyújtható.

Kezdőkép: archív