A költészet napja alkalmából ki más is juthatna eszünkbe, mint József Attila, aki ma lenne 118 éves! Lássunk hát 10 idézetet verseiből! Ti mennyit ismertek fel és hányat tudnátok folytatni? A megfejtéseket a cikk végén találod.

1. „Nincsen apám, se anyám,se istenem, se hazám,se bölcsőm, se szemfedőm,se csókom, se szeretőm.”

2. „A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottam, sorsomba merülten,hogy fecseg a felszin, hallgat a mély.”

3. „Én még őszinte ember voltam,ordítottam, toporzékoltam. Hagyja a dagadt ruhát másra. Engem vigyen föl a padlásra.”

4. „Kettős teher s kettős kincs, hogy szeretni kell. Ki szeret s párra nem találhat,oly hontalan,mint amilyen gyámoltalan a szükségét végző vadállat.”

5. „Minket, Gyuszi, szeretni kell s engem tán jobban s láthatóbban. Ki vassal szerelmet mível, az földet mível parasztsorban.”

6. „Mikor a válla picikét rándult, egy kis fiúcska utána bámult. Lebegve lépett – már gyúlt a villany s kedvükre nézték, csodálták vígan.”

7. „Óh mennyire szeretlek téged, ki szóra bírtad egyaránt a szív legmélyebb üregeiben cseleit szövő, fondor magányt s a mindenséget.”

8. „Tejfoggal kőbe mért haraptál? Mért siettél, ha elmaradtál? Miért nem éjszaka álmodtál? Végre mi kellett volna, mondd?”

9. „Magamban bíztam eleitől fogva -ha semmije sincs, nem is kerül sokba ez az embernek. Semmiképp se többe, mint az állatnak, mely elhull örökre.”

10. „Mindegy, szeretsz-e, nem szeretsz-e,szívemhez szívvel keveredsz-e,látlak, hallak és énekellek,Istennek tégedet felellek.”

Megfejtések: 1: Tiszta szívvel 2: A Dunánál 3: Mama 4:Nagyon Fáj 5:Illyés Gyulának 6:Mikor az uccán átment a kedves 7:Óda 8:Karóval jöttél… 9:Kész a leltár 10:Áldalak búval, vigalommal Forrás: http://www.jakd.hu/keptar/kepek_jozsef_attila_eletebol#