Könyvbemutatót tartottak a Hatvany Lajos Múzeumban. Az eseményt Horváth Richárd polgármester nyitotta meg, aki a könyv előszavát írta. A városvezető visszaemlékezve a múzeum történetére azt mondta: Hatvan büszke az intézmény munkatársaira és azokra az eredményekre, amelyeket a fél évszázad alatt elértek. – Nem az infrastruktúra számít, hanem azoknak az embereknek a szíve-lelke, akik itt dolgoztak az elmúlt időszakban és a jövőben is itt dolgoznak majd, mert az ő hitvallásuk az, ami megtölti élettel ezeket az ódon falakat, ők azok akik tudást és hitet hoznak a falak közé, és ők azok, akikre azt mondom büszkék lehetünk – mondta a polgármester.

A könyvbemutatón beszédet mondott Horváth László, a Magyar Vidéki Múzeumok szövetségének alelnöke is, aki hangsúlyozta, hogy vidéken is fontos a kultúra és a múzeumok ügye, ezt bizonyítja az is, hogy egy sikeres pályázat segítségével valósulhatott meg ez a mostani kötet.

A Hatvany Lajos Múzeum Évtizedei című könyvet Kökény Ferenc, az intézmény igazgatója, és Deme Ágnes néprajzkutató, muzeológus szerkesztette. A mű különlegességét az adja, hogy ez az első múzeumtörténeti kötet, amely az intézmény 54 évét dolgozza fel kronológiai sorrendben kezdetektől napjainkig, négy tematikus egységre különítve. – Az első foglalkozik az intézménnyé válással és a kezdeti történetekkel, a második az a hatvani múzeum történetének egyik legellentmondásosabb figurájával foglalkozik, Kovács Ákossal, aki sok ellenséget szerzett magának a városnál, ugyanakkor hatalmas gyarapodások, művészeti, szakmai, tudományos eredmények köthetők az ő nevéhez, a kötet szerzői közül néhányan még személyesen is ismerték. Ez után a következő időszak Kovács Ákos távozása után 1983-ban kezdődik és 2012-ig tart, utána pedig tulajdonképpen napjainkhoz közelítünk, ez általánosságban egy vidéki kis intézmény nehézségeit, gondját, örömeit mutatja be – részletezte.

Kökény Ferenc, a múzeum igazgatója elmondta: a könyv visszaemlékezésekből és tanulmányokból áll, amellyel bemutatják az intézmény szerepét és hatását a hatvani kultúrára és a közösségre is. Hozzátette: a kötet könnyed olvasmányt nyújt mindazoknak, akik régóta követik a múzeum tevékenységét. – Maga az olvasása könnyed, nem szigorúan vett tudományos munkákról van szó, tehát bárki, ha belenéz – főleg olyan hatvani, aki régen járt kiállításokra, ismert nem egy szereplőt, igazgatót – akkor jönnek az emlékek. Én úgy gondolom, ez a plusz ebben a munkában, hogy érzelmi húrokat is megpenget, és ha úgy vesszük, Hatvan kultúrtörténetéhez is hozzájárultunk ezzel a kötettel – hangsúlyozta.

Az eseményen jelen voltak az intézmény korábbi és jelenlegi munkatársai, valamint azok, akik valamilyen formában részt vettek a múzeum eddigi tevékenységében. A könyvbemutató végén Bacsa Tibor helytörténész beszélgetett a kötet szerzőivel a műről, valamint az intézmény történetéről. A könyv nem kerül kereskedelmi forgalomba, közgyűjteményekben, könyvtárakban és levéltárakban lesz megtalálható.