Boldogra érve a résztvevők a település északi részétől nyugatfelé haladva tovább megfigyelhették a falukép változását, míg egyes utcákban hatvan-ötven évvel ezelőtt épült családi házak vannak túlsúlyban, addig máshol már az elmúlt években felépített korszerű, nagyobb méretű „villának is beillő” épületek mutatják az elmúlt évtizedekben végbement ízlésbéli változásokat. Az új és legújabb házak között meg-meg bújik egy-egy második világháború előtt gondos munkával felépített „hagyományosnak tekinthető” boldogi épület. A régi családi házakon, a két-három generációval előttünk jártak római katolikus lelkülete megfigyelhető.

A kerékpártúra vezetője felhívta a figyelmet több olyan részletre, amely a házakon erről a lelkületről árulkodik. A leglátványosabb ilyen elem, háromszögű oromzatok keresztekkel díszített kialakítása. Szintén a népi vallásosság emléke, egyes házfalakban fülkéket alakítottak ki, amelyekbe a legtöbb esetben Szűz Mária szobrát helyezték el. A legelső közösen megtekintett kereszt a Turai út 14. szám alatti élelmiszerüzlet előtt található, amelyet 1942-ben a Bugyi család adományából emeltek. A második keresztet az Ujváry család készítette 1905-ben.

A köztéri keresztek és a régi temető, valamint a Szent István-szobor után, a következő állomás a Boldogi Tájház volt, ami 2017-ben „Az év tájháza” címet kapta meg. A kiállítások sok érdekes látnivalót nyújtottak az érdeklődők számára: szobabelső búbos kemencével, sublóddal, tornyos ággyal, népviseleti bemutatóval, gazdasági és munkaeszközökkel és konyhafelszereléssel. A tájház bemutatásánál Nagy György gondnok kiemelt figyelmet szentelt az épületben látható népi szakrális emlékek megismertetésére.

A túra utolsó állomása a Szeplőtelen Fogantatás római katolikus plébániatemplom volt, amely barokk stílusban épült.

A templom épületét a művészettörténész úgy mutatta be, hogy egy-egy szent szobra, vagy festménye kapcsán felhívta a figyelmet a hatvani templomokban található hasonló ábrázolásokra. A túra végén a részvevők megtekintették a templom előtt álló Szentháromság, valamint a Nepumuki Szent János-szobrot.

 

Millisits Máté