2024. január 1-től változtak a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló kormányrendelet cselekvőképtelen kiskorú (14 év alatti) személyazonosító igazolványának kiadására vonatkozó szabályai. Korábban mindkét szülő (törvényes képviselő) személyes jelenléte, vagy egy szülő esetén a távollévő szülő hozzájáruló nyilatkozata volt szükséges (kivéve, ha a jelenlévő szülő igazolta, hogy a másik szülő szülői felügyeleti joga szünetel vagy megszűnt). 

2024. január 1-től a cselekvőképtelen kiskorú személyazonosító igazolványának kiadásához elegendő az egyik szülő jelenléte és nincs szükség a másik szülő hozzájáruló nyilatkozatára vagy a szülői felügyeleti joga szünetelésének, megszűnésének igazolására sem. A változás nyomán a rendelkezési nyilvántartásban megtett szülői hozzájáruló nyilatkozatot nem szükséges ellenőrizni. Az eljárás során a jelen lévő törvényes képviselő személyazonosságát ellenőrizni kell. 

Forrás: kormanyhivatalok.hu

Kezdőkép: illusztráció (archív)