Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság közös projektjének fő célja Hatvanban, a Zagyva töltések rendeletben meghatározott, mértékadó árvízszintnek megfelelő, magassági biztonsággal ellátott kiépítése, mellyel a térségben elérhető az árvízi biztonság növelése, az árvízi kockázat csökkentése.

A műszaki megoldások kiválasztását elsősorban a rendelkezésre álló területek nagysága határozta meg. Ennek megfelelően a fejlesztéssel érintett szakasz egy részén – első sorban a belterületen – parapetfal kiépítésével érik el a rendeletben meghatározott szinteket. A vasúti híd felé haladva, a területi adottságok lehetővé teszik a földművel (töltéssel) történő fejlesztést. A munkálatok során figyelembe vették a lakosság szokásait, hogy milyen gyakorisággal használják a területet, így a belterületi munkák mihamarabbi elvégzését tartják elsődlegesnek. A népkerti szakasz fejlesztése meg is kezdődött. A kerékpáros hidat a forgalomtól október 10-ig elzárták, ezt követően a forgalom biztonságos irányításáról külön személyzet gondoskodik. A fejlesztési munkák 90%-át 2020. november végéig végzi a vállalkozó, a munkák befejezése 2021 tavaszára várható.