Szeptemberben a testületi ülésen több kitüntetést adtak át, küztük a Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” díjat is. A díj Hatvan város, magyar anyanyelvű oktatást is végző testvérvárosában élő, 18 éves kor alatti természetes személynek adományozható, aki kimagasló eredményt ért el a magyar nyelv művelésében és tanulásában. Ebben az évben két diák, Rancz-Gyárfás Hanna és Répási Anna kapta meg.

Rancz-Gyárfás Hanna, a Nagy Mózes Elméleti Líceum XI. osztályos diákja. Rendszeres fellépője iskolai és városi ünnepségeknek, ahol szavalatokat hallhat tőle a közönség. Szónok-, mese-, balladamondó versenyek 1. és 2. díjazottja. Tagja színjátszó és ifjúsági csoportnak. Ünnepi műsorokon szónoki beszédek, konferálás és ének tevékenységek kötődnek nevéhez. Szívesen vesz részt karitatív tevékenységekben. Kitűnő eredményeket elért tanulóként a Romániai Magyar Pedagógusszövetség Mákvirág-díjban részesítette. Nemzeti Fiatal Tehetségeiért mentoráltja 2021 májusától kezdődően.

Répási Anna, a Beregszász Kossuth Lajos Líceum 8. osztályt végzett tanulója. Példás magaviseletű diák, igyekszik mindent precízen, időben teljesíteni. Kitűnő tanuló, aki kimagaslóan teljesíti az iskolai feladatait. Érdeklődési körébe tartozik az olvasás, azon belül is a magyar nyelv és irodalom. Szívesen jár színházba. Aktívan részt vesz minden iskolán kívüli munkában.

A két diák nem tudott jelen lenni a hatvani díjátadón, így postán kapták meg a kitüntetést.