Hittel, szívvel, szeretettel és személyes példamutatással boldog gyerekeket kell nevelni – vallja Kutalik Márta. Már az óvodában szeretett gyerekek közelében lenni, segíteni az óvónőknek, általános iskolában pedig elkezdte foglalkoztatni a pedagógusok munkája. Őrsvezető volt, majd a Hatvani Bajza József Gimnázium tanulójaként, mint ifivezető járt vissza régi iskolájába. – Belülről fakadó érdeklődés, valamint a gyerekek iránt érzett szeretet és tisztelet hajtott a tanítás felé. Nem volt kérdéses, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, így középiskolából egyenes út vezetett a Jászberényi Tanítóképző Főiskolára – emlékszik vissza. Szakmai gyakorlatát a Hatvani 5. Számú Általános Iskolában végezte, ahol az akkori igazgatónő egy óralátogatás után, lelkesedését látva, megkérte, hogy diplomája megszerzését követően csatlakozzon a tantestülethez. Kutalik Márta így kezdte meg pályáját napközis nevelőként az Ötös Suliban. Mint mondja, a legkiválóbb kollégáktól tanulhatta a szakma fortélyait, szívta magába, hogyan legyen jó tanító.

Ahogy fogalmaz, az angol mindig közel állt hozzá, tudását sokszor használta helyettesítő órákon. Elvégezte az angol nyelvi szakkollégiumot, majd nyelvtanári diplomát szerzett, amivel felső tagozatban kezdett tanítani. Később a kéttannyelvű angol nyelvtanító szakvizsgát is letette. – Valamiben ki akartam emelkedni, mindig motivált, hogy képezzem magam. Belső sugallat volt, hogy ezzel kell foglalkoznom, úgy érzem ezen a területen kiteljesedtem. Mint globális nyelv nem csak az emberek közötti kommunikáció eszköze az angol, áthatja a tudományos, kutatási, számítástechnikai és művészeti területeket is. Új világot teremt annak, aki érti és beszéli – részletezi. Kutalik Márta fontosnak tartja, hogy az órán megszerzett tudást gyakorlatba ültetve is mélyítse a gyerekekben. Rendszeresen szervez tanulmányi utakat Angliába, ahol a kommunikáció gyakorlásán kívül azokat a nevezetességeket is megnézik, amikről a tankönyvekben tanultak. Mindezek mellett közel húsz éve szervezi Hatvanban a területi angol szépkiejtési versenyt, amin legutóbb már több mint hetven diák vett részt. Kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra, tanulóit rendszeresen készíti fel alapfokú nyelvvizsgára és versenyekre. Intézményükben a gyerekek első osztálytól szakkörön ismerkedhetnek nemcsak angollal, némettel is. Kutalik Márta büszke arra, hogy tanulóik biztos idegen nyelvi alapokkal mennek középiskolába.

A teljes tantestület biztatására 2016-ban elfogadta az intézmény igazgatói posztját, közoktatásvezetői szakvizsgát tett, azóta ebben a körben tevékenykedik Kutalik Márta. Úgy fogalmaz, kinevezése után szép, de nehéz feladat várt rá, azonban mindig érezte kollégái szeretetét és támogatását. Célul tűzte ki, hogy olyan iskolát fog vezetni, ahová a diákok a szerető, biztonságos, motiváló és támogató légkör miatt szívesen járnak. A tanítás lényegét abban látja, hogy megtalálja és fejleszti a gyerekekben azt, amiben tehetségesek. – Olyan szakköreink vannak, mint a sakk, néptánc, rajz. A szülőket is rendszeresen bevonjuk az iskolai eseményekbe, a drámaszakköri előadásokra például közösen varrjuk a jelmezeket, együtt festjük a díszleteket – részletezi hozzátéve, hogy az Ötös Iskolában mindenkit szívesen látnak. Az óvodásoknak rendszeresen szervez programokat, a nagycsoportosok kakaópartin, farsangi bálon ismerkedhetnek az iskola légkörével és pedagógusaival. Az idei tanévre már felkészültek, szeptember 1-jén 44 elsős kisdiák kezd az 5. Számú Általános Iskolában.

Sokan talán nem tudják, hogy Kutalik Márta főállása mellett a médiában is tevékenykedett. A Hatvan TV-nél saját műsora volt a Szív küldi, hírbemondóként pedig esténként láthatták a televízió nézői. – Ezzel a lehetőséggel is az iskola hozott össze. Bán János, az akkori főszerkesztő a 90-es évek végén felkereste az igazgatónőt, hogy állítsunk össze egy Mikulás-napi műsort, amit én vállaltam. Az adásfelvétel és a műsor végül olyan jól sikerült, hogy négy évig maradtam a szerkesztőségnél – eleveníti fel hozzátéve, hogy szerinte a két munkakörben sok a hasonlóság, kell hozzá empátia, kisugárzás, jó kommunikációs- és szervezőkészség. Utóbbit hatvani rendezvényeken is kamatoztathatta, többször kérték fel jótékonysági bálok és szakmai események szervezésére, konferálására. Az idei pedagógusnapon azonban más szerepkörben szólították Kutalik Mártát a színpadra, kiemelkedően végzett munkájáért Hatvany Irén kitüntető emlékérmet kapott. – Nagyon meghatódtam, amikor átvettem a díjat, nem számítottam rá. Már 34 éve vagyok a pályán, ugyanolyan elhivatottan végzem a munkám, mint az első tanítási napon, ez azonban további lendületet adott. Úgy szeretném végezni a munkám, ha egyszer majd elmegyek az iskolából, jó szívvel gondoljanak rám – fejti ki gondolatait.

Férjével és lányával szeretnek világot látni, több országban jártak már, télen szívesen síelnek. Vallja, hogy ép testben ép lélek, amikor teheti biciklivel közlekedik a városban, és a strandra is gyakran látogat. Szabadidejében olvas, leggyakrabban pszichológiai és angolnyelvű könyveket forgat a kezében. Érdekli még a lakberendezés, örömmel dekorálja otthonukat. Kutalik Márta úgy gondolja, életszemléletét és energiáját többgenerációs családjából hozta. Soha nem érzi magát fáradtnak, mindig lendületes, pozitivitása pedig megnyilvánul abban, hogy szerinte minden eső után kisüt a nap.