A Vasutas Települések Szövetsége még 1994-ben jött létre, hogy azoknak a falvaknak, városoknak a működését segítse, akik szoros kapcsolatban vannak a vasúttal. Magyarországon nagyon sok település számára meghatározó a vasút, sokan köszönhetik a fejlődésüket neki. Ennek kapcsán 22 évvel ezelőtt 14 önkormányzat fogott össze – akkor a mellékvasúti vonalak felszámolása miatt – hogy jelezzék: létkérdés számukra a vasút. A szövetség Hatvanban alakult meg, elnöküknek pedig a város akkori polgármesterét, Szinyei Andrást választották. – Működésünk során pályázatokat indítottunk, emléktáblákat, emlékműveket avattunk, arra buzdítottunk másokat, hogy tegyék még szebbé, virágosabbá állomásaikat. Szoros együttműködés valósult meg a MÁV-val, azon dolgoztunk, hogy a városfejlesztések összhangban legyenek a vasúttal – mondta el Szinyei András.

Rövid időn belül rohamos létszámnövekedés indult el, jelenleg csaknem 140 település tagja a szövetségnek. Május végén pedig tisztújítást tartottak, ahol úgy döntöttek, hogy ezentúl Horváth Richárd, Hatvan polgármestere vezesse a szövetséget. – Nagyon nagy megtiszteltetés ez számomra és az egész város számára, hiszen most a szövetség irányítása visszakerül oda, ahonnan indult: Hatvanba – fogalmazott Horváth Richárd.