A kézikönyv célja, hogy bemutassa városunk épített és természeti értékeit bízva abban, hogy azok átörökítését így is segíthetjük. A rendelet többek között szabályozza a helyi építészeti örökség védelmét, továbbá a településképi követelményeket. A településkép-érvényesítési eszközök között bevezetésre került a kötelező szakmai konzultáció, a településképi véleményezési eljárás, valamint a településképi bejelentési eljárás. A rendelet a település arculatára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Azonban mind a kézikönyv, mind pedig a rendelet folyamatos karbantartása érdekében további javaslatokat, észrevételeket várnak.