Elvénült, öreg nyárfák árnyékában szerényen, észrevétlenül, megkopva húzódott meg hosszú évtizedeken keresztül Hatvanban, a Hegyalja úton Páduai Szent Antal szobra.  Szinyei András Hatvan város alpolgármesterének a közbenjárására felújították az emlékművet az elmúlt időszakban, mely Nagy István kőfaragó mester keze munkáját dicséri. Hogy mégsem volt teljesen észrevétlen, az mutatja, hogy mindig akadtak gondos kezek, amelyek rendbe tették, és friss virágot helyeztek elé.

Páduai Szent Antal, a legnépszerűbb szent az egész világon, hozzá imádkoznak az emberek, ha gondjuk, bajuk támad. Közismert a fohász: Szent Antal segíts, Szent Antal könyörögj érettünk!

Páduai Szent Antal 1195-ben született jó módú portugál családban, de az önkéntes apostoli szegénységet vállalva vándor prédikátorként társult Szent Ferenc fiaihoz, és elsősorban Észak-Itáliában tevékenykedett. Pappá szentelésén váratlanul prédikálnia kellett. Minél tovább beszélt a csendes, mindaddig rejtettségben élő és figyelemre alig méltatott Antal, szavai annál élénkebbek és melegebbek lettek. A hallgatói lélegzetüket visszafojtva figyelték.  Nem tudós értekezést hallottak a papság mivoltáról, hanem a legszebb hasonlatokat és a legtalálóbb szentírási idézeteket, valamint a mélységes megtapasztalások szívből jövő szavait. Rendkívüli nagy tudásával és kiváló szónoki képességével tömegeket nyert meg, az emberek özönlöttek prédikációira, nem akadt megfelelő méretű templom, ezért a szabadban prédikált. Rendtársai kérték, hogy képezze ki őket is erre a munkára, ezért Szent Ferenc megbízta a tanítási feladatokra. Megalapította a Ferences Rend első tanulmányi házát, ő lett a teológia első tanára. Az óriási munka, amit végzett, felőrölte az erejét, és 1231-ben, 36 éves korában meghalt, Padovában temették el. A sírjánál történt imameghallgatások, csodálatos gyógyulások hatására IX. Gergely pápa 10 hónappal a halála után szentté avatta, XII. Pius pápa pedig 1946-ban egyháztanítóvá nyilvánította. Szent Antal ünnepe a liliomnyílás idejére esik, ezért a templomokban az ő tiszteletére, ezt a gazdag szimbolikájú virágot meg is áldják. Az oltárokat liliommal díszítették és a lányok, asszonyok liliomszállal szoktak részt venni a misén. Szent Antal prédikációiból fennmaradt szövegekben egyetlen támadó vagy bántó szó nem volt található az ellenséges érzületű, hitetlen emberekkel szemben. Tanítása nyomán a megbékélés, megbocsátás, a jóvátétel és az egymás iránti szeretet alakult ki hallgatói lelkében.

Hatvani szobrát, ahol most áll, az egykori Szent Antal utcával szemben állították a Szőlőhegy lábánál. Az utcában és a környéken kicsi házak voltak, itt éltek Hatvan szegényebb családjai, ezért is állították ide a szegények támogatójának szobrát. A legnépszerűbb szentnek itt, Hatvanban is áll köztéri szobra a játszótér szomszédságában a Hegyalja úton, melynek környezetét facsemetékkel ültetik majd körbe.

Kép és szöveg: H. Szabó Sándor