Vitéz Doktay Gyula

Vitéz Doktay Gyula

Órákig feküdt mozdulatlanul egy pocsolyában, halottnak tetetve magát. Szíve erősen vert, megőrjítette a gondolat, hogy észreveszik és foglyul ejtik. A szakasza lemaradt, tizedesét kilőtték mellőle, az utolsó töltényét már rég előtte. De Doktay nem adta fel. Reggel sem adta fel, mikor elfoglalták az olaszok vonalát. A nagy háborúban tartalékos zászlósként szolgál a 9. honvéd gyalogezred Gyurotsikzászlóaljában. 1918 júniusában az olasz fronton Oderzónál, a Piavén folyón való átkelésénél a zászlóalja támadása elakadt az olaszok pergőtűzébe. A demoralizált legénység gránáttölcsérekben keresett menedéket az olaszok golyói elől. Doktay ezt látva, elszántan a szakasza elé ugrót, és annak élén az ellenség állása felé rohant. A honvédek felhangzó „ Rajta !” kiáltás elnyomta géppuskák kattogását. Az ellenség ennek hatására ijedtében megadta magát. Délután még is a két front között a senki földjén várta az éjszakát, és a sorsa jobbrafordulását. De az este helyet, csak két olasz katona érkezett, hogy megvizsgálja az elesetteket és zsákjaikat. Egyikük nevetve megrúgta Doktayt. Erre Doktay felugrott és puskatussal leütötte a rugdosódó olaszt. A másik ezt látva, lélekszakadva elrohant. A hirtelen zűrzavart kihasználva, sikerült egy sövény mögé bújnia. A golyózáporban kúszva igyekezett elmenekülni. Estére fáradozását siker koronázta, és visszajutott övéihez. Ott nagy csodálkozással és örömmel fogadták a halottnak hitt szakaszparancsnokot. A Nagy Ezüst Vitézségi Éremmel jutalmazták. A háború után az érdemeire való tekintettel a kormányzó Úr vitézé avatta. Később sem adta fel, mikor az évtizedekig gyűjtögetett helytörténeti anyagát a II. nagy világégés teljesen elpusztította. Akkor sem, mikor a saját házában működő / ma Hatvani Galéria található itt /ecet gyárat a kommunisták elvették. /államosították/ Újra dolgozni kezdett, tovább gyűjtötte helytörténettel kapcsolatos dokumentumokat és tárgyakat. Rendületlenül járta a város építkezéseit, tisztelettel kérve az ott dolgozó munkásokat, ha találnak valamit, ajánlják fel a múzeum javára. Alapító tagja, és egy ideig igazgatója is volt a Hatvani Múzeumnak.

Levél