A Nemzeti Összetartozás Napján a Trianon téren gyűltek össze a hatvaniak. Az első világháborút lezáró békediktátumot 101 évvel ezelőtt írták alá, ennek eredményeképpen  hazánk elvesztette területeinek valamivel több, mint a ⅔-át, lakosságának pedig több mint a felét.

Horváth Richárd azt mondta: A magyar nép közösségéből sarjadó erő adott nekünk kitartást ahhoz, hogy egyenes gerinccel éljük túl a szélsőbal és a szélsőjobb uralmát Magyarország felett. Mi kezet nyújtunk egymás felé! – imádkozták magyarok milliói, s ez a tudat megmentett minket attól, hogy értékeinket elfeledve feladjuk a harcot.  A magyar nemzeti öntudat fennmaradt és eltörölhetetlen részét képezi gondolkodásunknak. Az egymás iránt érzett felelősségvállalás az, amely nem engedi, hogy elszakadjon a magyar a magyartól határainkon innen és túl.

– Egy rossz politikai döntés miatt hazánk a rossz oldalon lépett be egy borzalmas háborúba, s ennek komoly, tragikus következményei lettek. A magyar nép azonban emelt fővel, s büszkén vállalta e következményeket, megerősödve nemzeti identitásában, magyarságában. Mi hiszünk abban, hogy ezek az értékek ma is ugyanolyan fontosak, mint 1920-ban voltak. Mi hatvaniak ezeket az értékeket megbecsülve egységes közösséget alkotunk. Ugyanakkor, ha szétnézünk magunk körül látjuk, hogy vannak helyzetek ma is, amelyek társadalmunkat a széthúzás felé sodorják. Sokszor a különbözőségekre koncentrálunk, ahelyett, hogy üdvözölnénk azokat az azonosságokat, melyek magyarrá tesznek minket. Higgyék el, ezek az azonosságok a vérünkben vannak. Nyújtsuk tehát egymás felé a kezünket, s ne feledjük Trianon tanulságát, a magyarságot nem lehet szétszakítani! Tartsuk be felelősséggel múltunk intelmeit, mert csak így lehet jövőnk! Isten áldja a hatvaniakat és Isten áldjon minden magyart határainkon innen és túl! – zárta gondolatait a polgármester.

Surján László, a KDNP tiszteletbeli elnöke és a Charta XXI vezetője azt mondta: két dolgot kell tennünk, hogy túl tudjuk élni a Trianon okozta sebeket. Az egyik a tanulás és megismerés, a másik pedig a kapcsolattartás. – A magyarság összetartozását konkrétumokkal kell megmutatni. Ismerjük meg azokat a településeket, amiket elszakítottak és keressünk barátokat ezeken a területeken. Hívjuk fel őket telefonon, tartsuk velük a kapcsolatot. Az egymást kereső kezet világában élünk, fogjuk meg ezeket a kezeket! Ez a nap pontosan erről szól! – fogalmazott.

 

A megemlékezésre a Hatvani Százszorszép Óvoda gyermekei és munkatársai is készültek: az évfordulón együtt, közösen énekelték el a Kézfogás című dalt. Az ünnepségen félárbocra eresztették az országzászlót, ezzel tisztelegtek az elcsatolt országrészek előtt. A megemlékezés pedig koszorúzással ért véget.

Fotó: Albert Péter