A hatvani csata 167. évfordulójának alkalmából látogatott el Dr. Csikány Tamás a Hatvany Lajos Múzeumba. Az előadót 2004-ben bízták meg a Hadtörténelem Tanszék vezetésével. Tagja többek között a Hadtudományi Társaságnak, valamint számos díjjal büszkélkedhet és elnyerte a Haza Szolgálatáért Érdemérem bronz fokozatát is.

A vendéget Horváth Richárd polgármester köszöntötte, aki a 49-es ütközetre emlékezve elmondta, hogy büszkék lehetünk azok a polgárokra, akik fegyvert ragadtak és harcoltak hazánkért.

A hadtörténész is erre a gondolatmenetre építette előadását. Arról beszélt, hogy a tavaszi hadjáratban résztvevők javarészt kereskedők, kisiparosok és diákok voltak, akik bátran álltak csatasorba. Az események sikeres kimenetele azonban a jó irányításnak is köszönhető volt. Görgey Artúr – a hadsereg hadvezére – igen jó tájékozódási és döntési képessége, valamint emberismerete is nagyban hozzásegítette a négy hadtestből álló hadsereget a fényes győzelemhez Hatvannál, 1849. április 02-án.

Csikány Tamás többek között azt is elmesélte a közönségnek, hogy kutatásai során több feljegyzést is tanulmányozott, melyben a harctéren csatázó ifjak számoltak be félelmeikről, és a puskaporos hétköznapokról. Továbbá azt is megmutatta az érdeklődőknek, hogy a gyalogság és a lovasság milyen díszes öltözékben indult a haza megmentésére.