A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője:

Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; tel.: 542-300)

A versenyeztetés eljárási rendje: Nyílt pályázati eljárás

Pályázati felhívás tárgya:

Hatvan belterület 4791/A/3 helyrajzi számú ingatlanon lévő nem lakás célú helyiség bérbeadása

A bérbeadásra kínált ingatlan jellemzői:

Az ingatlan tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata. Az Önkormányzat jogosult bérbe adni az üzlethelyiséget.

Hrsz. 4791/A/3

Üzlethelyiség területe: 10,68 m2

Fekvése: belterületi

Címe: 3000 Hatvan, Tabán út 9-11.

Közműellátottság: közművesített

A pályázati ingatlan minimális bérleti díja:

bruttó 90.000,- Ft/negyedév

A pályázati ingatlan minimális megszerzési alapdíja:

bruttó 90.000,- Ft

Bérleti szerződés időtartama:

5 év

Az üzlethelyiség előzetes megtekintésének egyeztetésére, valamint a további ismeretek megszerzésére a 37/541-576 számú telefonszámon van lehetőség.

Pályázati feltételek:

Magánszemélyek és jogi személyek pályázhatnak, akiknek nincs adótartozásuk. Vállalja a bérleti díj és közüzemi szolgáltatási díjak megfizetését. Vállalja háromhavi bérleti díjnak megfelelő összeg befizetését megszerzési alapdíj címén a szerződés megkötésekor. Nincs köztartozása, öt éven belül az önkormányzat, vagy az üzemeltető részére teljesítendő tartozása nem áll fenn. Önkormányzati tulajdonban álló ingatlant önkényesen nem foglalt el.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 30., a kiírás megjelenésétől számított harminc nap.

A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani az üzemeltető címére Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 3000 Hatvan, Szepes Béla u 2. „Hatvan, Tabán út 9-11. szám alatti üzlethelyiség” megjelöléssel, a pályázati kiírásban megjelölt valamennyi formai és tartalmi kellékkel együtt.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1) pályázó adatait; magánszemély neve, lakóhelye, adószáma; jogi személy neve, székhelye, adószáma, nyilvántartási szám, képviselő adatai,

2) nyilatkozatát arról, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja,

3) igazolja, hogy nincs adótartozása, vagy társadalombiztosítási alap részére teljesítendő tartozása, öt éven belül az önkormányzat, vagy az üzemeltető részére teljesítendő tartozása nem áll fenn,

4) lakás, nem lakás célú helyiség használata során nem rongált, az együttélés szabályait nem sértette. Önkormányzati tulajdonban álló ingatlant önkényesen nem foglalt el.

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra lehetőség nincs. A pályázatokat Hatvan város polgármestere bírálja el. A pályázat kiírója írásban közli a pályázat eredményéről a pályázókat.

Kezdőkép, illusztráció: google.com