A Szent Adalbert templomban gyűltek össze a hívek hétfő este, hogy részt vegyenek Pálos Frigyes gyászmiséjén. Közösen emlékeztek meg Frici atyáról, felidézve, hogy a városban töltött több mint 34 év alatt, mennyi mindent tett az egyházközösségért és Hatvanért is. Koza József prédikációjában azt kérte, most mindannyian forduljunk Istenhez és kérjük: könyörüljön meg rajta és kerüljön be a mennyek országába. Köszönjük meg Istennek, hogy ilyen hosszú életet adott neki! Ahogy fogalmazott: áldozatos papi élete kapja meg a jutalmat és az örök világosság fényeskedjen neki!

Az elhunytért március 20-án 11 órakor mutatják be az engesztelő szentmiseáldozatot a váci székesegyházban, ahol a kanonoki kriptában helyezik örök nyugalomra.