A Központi Címregiszter megalkotásával a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, valamint az ingatlannyilvántartáson keresztül hiteles, pontos és naprakész nyilvántartás létrehozása a cél. Ezért szükséges a címadatok pontosítása, a hiányzó címadatok megállapítása.

A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájának munkatársai a város közigazgatási területén valamennyi ingatlanra vonatkozóan ellenőrzik a címek valóságtartalmát. Ezért, azokon a közterületeken, ahol jelentős eltérést tapasztalnak, előfordulhat, hogy helyszíni szemlét tartanak. A címadatok felülvizsgálata 2014. évben kezdődött és 2016. december 31-ig kell befejezni.

Házszám hiánya esetén, annak megállapításáról, illetve ha az újraszámozás elkerülhetetlen, akkor a módosításáról döntést kell hozni. Közterületnév hiánya esetén közterület elnevezése miatt képviselő-testületi döntés meghozatalára kerül sor. A címekben történő változásról szóló döntést valamennyi érintett megkapja – tájékoztatott Komendáné Nagy Márta, a Hatósági Iroda irodavezetője.

Amennyiben lakcímváltozás történik, azt a nyilvántartáson át kell vezetni. Emiatt szükség lehet a lakcímkártyák, gépjárművek forgalmi engedélyének cseréjére, de érintheti cégek, vállalkozások székhelyének változását is. Ilyen esetekben jelezni kell a változást a munkahelyeknél, bankoknál és egyéb szolgáltatóknál is.

Ezek minden esetben illetékmentesek.

A címregiszterről és címkezelésről a 345/2014. (XII. 23.) Korm.rendelet rendelkezik.