Megáldották Meszlényi Zoltán püspök édesanyjának sírját Rimaszombaton. A romos kriptát teljesen felújították, az ennek tiszteletére tartott szentmisét Bokros Levente atya celebrálta.

Boldog Meszlényi Zoltán püspök édesanyja, Burszky Etel Rimaszombaton született, így földi maradványait az ottani családi sírboltban helyezték el. Mivel a Meszlényi család emlékét a rimaszombatiak is immár aktívan őrzik, elhatározták, hogy felújítják a már romos állapotban lévő kriptát. Az elkészült sír tiszteletére rendezett misét Bokros Levente atya mutatta be a Keresztelő Szent János templomban, majd a temetőben megáldotta a kriptát. Ezután Kovács János helytörténész, Boldog Meszlényi Zoltán életének kutatója mondott beszédet a mártír püspök életét, Hatvanban töltött idejét felidézve. Az ünnepségen a hatvani delegáción kívül, a Burszky család leszármazottai is részt vettek. A megemlékezésen a rimaszombati Boldog Meszlényi Zoltán katolikus énekkar adott műsort. A 2009-ben Boldoggá avatott Meszlényi Zoltán 1892. január másodikán született Hatvanban. Gimnáziumi tanulmányait Rimaszombaton és Budapesten végezte, majd Esztergomban fejezte be azokat. Ő is osztozott szülőföldjének családjai és a hatvani ferencesek sorsában, így ő is a kommunizmus áldozatává vált. 1937-ben nevezték ki az esztergomi érsek segédpüspökévé. Miután Mindszenty Józsefet elítélték, az érseki helynök pedig 1950-ben hirtelen meghalt, Meszlényire maradt a helynöki szék. Noha tudta, hogy vállalásával a biztos halál elébe néz, nem tagadta meg egyházát, és elfogadta a veszélyes feladatnak bizonyuló helynöki posztot. Ezért az egyházi szolgálatáért internálták Kistarcsára, ahol az embertelen bánásmód felőrülte életerejét: 1953. január 11-én a budapesti rabkórházban halt meg a hitéért és az egyházáért. Az ő emléke előtt tisztelegve Meszlényi-hídnak nevezi el a hatvani önkormányzat az Óhatvant Újhatvannal összekötő, vasút felett átívelő hidat.