Luther Márton ötszáz évvel ezelőtt kifüggesztette tanításait a wittenbergi vártemplom kapujára, ez jelenti a reformáció kezdetét. A reformáció elsősorban az istenkapcsolatról, a tiszta szívről és a bűnbocsánatról szól. Luther azt mondta: a bűnbocsánat nem az egyházi struktúra és a hierarchia kérdése, hanem a hitbéli bizalomé. Tanítása, életelvei évszázadokon keresztül meghatározták a protestáns felekezetek teológiáját és gyakorlatát, egyúttal visszafordíthatatlan hatást gyakorolt a katolicizmus újkori fejlődésére. Legfontosabb tanát – miszerint a prédikációk minden nemzet anyanyelvén szólaljanak meg –, a katolikus egyház is átvette és a mai napig alkalmazza. A reformáció Svájcban, Németországban és Hollandiában is elterjedt. – Hatvanban hosszú évszázadokon keresztül nem voltak reformátusok. Az 1850-es népesség-összeíráskor csupán négyen vallották magukat protestánsnak, mára azonban egy összetartó közösség alakult ki a településen – fejtette ki Tatai István református lelkész.

A reformáció 500. évfordulóját országszerte különböző rendezvényekkel ünnepelik. A Hatvani Református Egyházközség egy programsorozatot indított, amelyben bemutatják a reformáció kezdeti lépéseit, Luther Márton életét, tanításait, és szó lesz arról is, hogy mit jelent a mai kor emberének a vallás. Tatai István református lelkész hangsúlyozta: a legfontosabb feladtuk, hogy az egyházközösségek jó kapcsolatot ápoljanak egymással, ezért is rendezik meg minden évben a Keresztény Fesztivált.