Lovagavatási ceremóniát tartottak vasárnap a belvárosi Szent Adalbert Templomban. A Szent György Lovagrend bővítette tagjainak számát ezen a napon, és ez volt a harmadik ilyen rendezvény a városban. A szertartás kiemelten fontos része a szentmise és az avatópallos szentelése. A résztvevők palástot kapnak és fogadalmat tesznek.
„A jövőben mindenkor hűséges és lojális leszek a rend nagymesteréhez és rendi elöljáróimhoz!
Hű leszek hazámhoz, törvényeihez, hű leszek a magyar nemzetemhez!” – hangzott a fogadalom szövege.

Ezt követően aláírásukkal elfogadják a rend szabályzatát, majd a pallossal hivatalosan is lovaggá avatják őket. A rendet 1326-ban alapította Károly Róbert: a lovagok pedig világi és egyházi szolgálatokat egyaránt elláttak. Feladatukból fakadt a kereszténység védelme, az ünnepek fényének biztosítása, a gyöngék, a szegények és az elesettek védelme, támogatása. Ők óvták a király és az udvartartás szereplőinek biztonságát. A rend alkotmányát 1990-ben régi szellemben, de a jelenlegi kor követelményeknek megfelelően felújították. A lovagrend több területen tevékenykedik: hagyományápolás, ezen belül a történelmi évfordulók megünneplése, a középkori kutatások elősegítése és publikálása, oktatás, tudományos összejövetelek szervezése, lelki gondozás, adományok és segélyek gyűjtése.