Kecskés Attilát 25 éve szentelte pappá Keszthelyi Ferenc váci püspök, ebből az alkalomból tartották meg ezüstmiséjét. Nagyon sokan gyűltek össze az újhatvani templomban, hogy együtt ünnepeljenek a plébánossal.  Kecskés Attila atya Vácon született, egész fiatalkorától érezte, az Úr szolgálatában szeretne munkálkodni. Gyerekként is aktív részese volt a hitéletnek, már óvodáskorában ministrált, mint mondta, ez a feladata is előkészítette hivatását. 1997-ben szentelték pappá, majd Érsekvadkerten és Gödöllőn volt káplán, ezt követően Verőcén lett plébániát vezető lelkipásztor, majd öt évvel később Jobbágyiba került, onnan pedig Pásztóra, majd Dunakeszire, végül Hatvanba. – Ez a papságban megélt 25 évem Isten erejének, az ő irgalmasságának története személyes életemben és szolgálatomban. Ezért adok hálát – fejtette ki a szentmisén. Ünnepi beszédében felidézte, hogy pásztói szolgálata során egy olyan összefogásnak volt részese, amely a keresztény hit megerősítését szolgálta, és sikerült egy egyházi óvodát és iskolát alapítaniuk.

Horváth Richárd polgármester is megköszönte az elmúlt 25 év szolgálatát az atyának, a hozzáintézett beszédében kiemelte, a papok csendben látják el szolgálatukat egy faluban, vagy egy városban. Egyvalami azonban közös mindannyiukban, mégpedig, hogy a szeretet útját választották, akárcsak Kecskés Attila atya. – Immáron 25 éve szolgálja az embereket, képviselve a jézusi szeretet mindenhatóságát. Olyan jubileum ez, mely arra késztet, hogy megálljunk egy pillanatra és hálát adjunk, amiért a Jóisten kegyelme megtartotta Kecskés Attila atyát hivatásában és a közösség szolgálatában ilyen hosszú időn keresztül. Hiszem, hogy különböző módon, különböző hivatásokon keresztül, különböző vérmérséklettel és különböző értékek mentén, de mindannyian végső soron a Jóisten akaratát teljesítjük be, az Ő munkája rajtunk keresztül ér el eredményeket – fejtette ki.

Többen hálát adtak az újhatvani plébánosnak az elmúlt évekért, paptársai és Szabó Zsolt országgyűlési képviselő is, emellett intézményvezetők is megköszönték neki az Úr szolgálatát.

Fotó: Albert Péter