Minden gyermek, aki az adott év augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, óvodába járhat. Az óvodai időszak alapértelmezetten a kicsik hatodik életévéig, vagyis a tankötelezettség eléréséig tart. Arra is van lehetőség, hogy hároméves kor előtt óvodába járassuk a gyereket, de csak akkor, ha a beiratkozástól számított fél éven belül betölti a hármat, illetve ha az óvoda rendelkezik elegendő férőhellyel.

Egy választott óvodába mindenképpen be kell iratkozni, még akkor is, ha nem akarjuk, hogy a gyerek oda járjon. A beiratkozás tehát kötelező, az óvodába járás alól azonban az 5. életév betöltéséig felmentés kérhető. A felmentés ügyében a lakóhely szerinti jegyzőhöz kell folyamodni.

Az óvodakötelezettség teljesíthető önkormányzati -, állami -, vagy egyházi fenntartású óvodákban, vagy magánóvodákban, munkahelyi óvodákban. Amennyiben állami ovit szeretnénk választani, úgy a lakhelyünkhöz tartozó óvodákba jelentkezhetünk. Ez azt jelenti, hogy a lakhelyünk és a tartózkodási helyünk is abban a körzetben kell legyen legalább három hónapja, amelyben az óvoda van. Ezt minden esetben ellenőrzik is. Ha kétség merülne fel, akkor pedig védőnői nyilatkozatot kell majd beszerezni. Az egyházi és magán óvodák esetén nincs ilyen kritérium, ellenben ezek általában költségtérítésesek.

A gyermek óvodába járásának egyetlen “kimondott” feltétele a nappali szobatisztaság, ugyanis míg a bölcsődében még pelenkáznak a gondozók, az óvó néniktől, dadáktól ez már nem elvárható el.

A beiratkozás minden évben ugyanabban az időszakban zajlik le az összes óvodában. Ez azt jelenti, hogy április 20. és május 20. között meg kell történnie a beíratásnak. A pontos dátumot mindig az adott intézmény közli a szülőkkel. Az ezzel kapcsolatos információkat az intézményeknek a beíratás időpontját megelőzően 30 nappal korábban közzé kell tenniük a honlapjukon.

Forrás: babaszoba.hu