A nemzeti összetartozás napján a Trianon téren gyűltek össze a hatvaniak. Több mint egy évszázaddal ezelőtt ezen a napon írták alá az I. világháborút lezáró békediktátumot, aminek eredményeképpen hazánk elveszítette területeinek nagyjából kétharmadát, és lakosságának több mint felét.

A megemlékezésen beszédet mondott a polgármester. Horváth Richárd úgy fogalmazott: hazánk szenvedte el a legszigorúbb következményeket. Mint mondta, mi magyarok nem tehettünk mást, minthogy viseltük e döntés következményeit, elviseltük, hogy mi lettünk az egyetlen ország Európában, amely minden irányban saját magával határos. Kitért rá, habár a trianoni döntés feldarabolta a történelmi Magyarországot, nemzetünket jobban összekovácsolta. – Talán a hitünk egymásban, és a ragaszkodásunk értékeinkhez olyan tartást adtak nekünk, amelybe magyarok milliói kapaszkodhattak a nehézségek idején. Talán azóta az egymás iránt érzett felelősségvállalás nemzeti öntudatunk része lett, és talán ez nem engedi, hogy magyar a magyartól valaha is igazán elszakadhasson – részletezte.

A városvezető kiemelte: hiszi, hogy ez a nemzeti öntudat a hatvaniakra is erős hatással van a mai napig. Hangsúlyozta továbbá, hogy a hatvaniak az elmúlt évek krízisei, a pandémia, az energiaválság vagy a szomszédban dúló háború hatása alatt is megőrizték tartásukat. – Hiszem, hogy ameddig mi, hatvaniak és mi, magyarok ragaszkodunk értékeinkhez, és nem fordítunk hátat nekik, addig nincs mitől tartanunk. Ameddig szeretettel és odaadással fordulunk egymás felé, addig a legnehezebb és legkilátástalanabb helyzetekben is megálljuk majd a helyünket. Ameddig egységes közösséget alkotunk, és nem engedünk azoknak, akik magyart magyar ellen, és hatvanit hatvani ellen uszítanak, addig elmondhatjuk, hogy szívünkben hordozzuk Trianon tanulságát – fogalmazott Horváth Richárd.

A megemlékezés részeként a kodályos tanulók léptek színpadra, akik zenés, énekes és táncos műsort adtak elő, és verseket is szavaltak. Ezt követően félárbócra eresztették az országzászlót, így tisztelegve az elcsatolt országrészek előtt. Az ünnepség végén a városvezetés, valamint a pártok, intézmények és civil szervezetek képviselői megkoszorúzták a trianoni emlékművet.

Fotó: Albert Péter