Kocsis István nyugalmazott könyvtárigazgatót személyes emlékek is fűzik az embernek is kiváló székelyföldi költőhöz, az ő írását közöljük most.

1998-ban a Kézdivásárhely melletti Esztelneken szervezett olvasótáborunkat Farkas Árpád és Rigó Béla irodalmi bevezetője nyitotta meg. Később ellátogatott Hatvanba. Akik jelen voltak a vele szervezett találkozón, maradandó élményekkel távoztak a könyvtárból. Az élmények kölcsönösek voltak, mert 2004-ben a Berecken szervezett táborunkban ő is jó szívvel gondolt vissza azokra a melegszívű emberekre, akiket a késő estébe nyúló beszélgetésen érdekeltek gondolatai.

Farkas Árpád személyével és irodalmi munkásságával a Kós Károly-i értelemben vett hűséget és szolgálatot folytatta. Kiemelkedő lírikusa volt népének, az egységes magyar irodalomnak határon innen és túl. 77 évébe belefért számos verses kötet és publicisztikai írás megjelentetése. A költői magatartás a Székelyföldön sorsvállalást is jelent. Kitűnően példázza ezt Dózsa c. versének két sora:

„ … Megtöretésem a testé

Pusztítnak tökéletessé.”

1991-től szerkesztette a marosvásárhelyi Igaz Szó c. lapot és a névváltozás után Látó c. folyóiratot. 1993-tól a Sepsiszentgyörgyön megjelenő Háromszék c. újság szerkesztője volt. Számos elismerésben részesült. Tagja volt a Magyar Művészeti Akadémiának, 2002-ben Balassi Emlékkardot, 2016-ban Kossuth-díjat kapott. 2019-től Sepsiszentgyörgy Pro Urbe díjasa. Farkas Árpádot 2021. február 10-én temetik Sepsiszentgyörgyön.

Nyugodjék békében!

 

Kocsis István

 

Forrás: konyvtarhatvan.hu