Az 1849. április 2-i ütközet nagy jelentőséggel bírt. A dicsőséges tavaszi hadjárat célja az volt, hogy az osztrák csapatokat kiűzzék Magyarország területéről. A hatvani csata nagy jelentőséggel bírt, hiszen a magyar csapatoknak újra sikerélménye lehetett. Erre az ütközetre emlékeznek szombaton Hatvanban. Az ünnepség lovasfelvonulással kezdődött, ami a Kossuth tértől indult, majd – a főúton haladva – a lovasok a Belvárosi Temetőbe érkeztek. Itt Horváth Richárd polgármester beszédében kiemelte: különleges kegye a sorsnak, hogy idén a hatvani csata emléknapja egybeesik húsvét nagyszombattal és a keresztény hit legfőbb titkával, a feltámadás ünnepével. Mint mondta: Magyarország ezeréves történelme éppen a feltámadásnak jelképe, mely ébredések és pusztítások egymást követő evolúciójából épült fel, a múlt tapasztalataiból épített számára jelent és jövőt. A tatárjárás, török áfium, labanc világ, trianoni diktátum, nyilas uralom és a kommunista diktatúra mind önmagában is nemzetpusztító. Mi magyarok, a hit és a remény által azonban mégis itt állunk. A remény az, ami mindig életben tartotta a magyar nemzetet. A dicsőséges tavaszi hadjárat kezdetén Görgey tábornok még nem tudta előre, hogy hány ütközetre lesz szüksége a győzelemhez, Buda bevételén keresztül az ország szinte egészének felszabadításáig. A hatvani csata helyszíne sem volt előre kijelölve, s talán a honvédek számára akár mindegy is volt hol csap össze az ellenséggel. A hatvani ütközet stratégiai szempontból talán nem is volt olyan nagy jelentőségű, mint például az Isaszegi, mely megnyitotta az utat Buda felé, de a magyar katonákra gyakorolt lélektani hatását tekintve viszont értékesebb annál. Megalapozta a magyar honvédek győzelembe vetett hitét, s mint tudjuk, a lélektani hadviselés is a háborúk sajátja.

Hornyák Gábor hagyományőrző százados hangsúlyozta: a diadalhoz értelemre és érzelemre volt szükség. Görgey Artúr a szakmai tudásának és Kossuth Lajos kitartásának és lelkesítésnek köszönhető, hogy a magyarok sikerrel vitték végbe az 1848/49-es forradalmat és szabadságharcot.

A megemlékezés koszorúzással zárult. A programok délután a népkertben folytatódnak, ahol többek között népi játszóház, 1848-as céllövölde, 16 órától pedig látványos csatabemutató várja az érdeklődőket.

Fotó: Albert Péter