A polgári célú pirotechnikai termékek biztonságos felhasználása és az engedélyezett forgalmazásuk tekintetében az alábbiakra hívják fel a figyelmet:

Az 1. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket a 14. életévüket betöltött személyek, míg a 2. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket a 16. életévüket betöltött személyek egész évben engedély nélkül megvásárolhatják és használhatják. Míg a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékeket nagykorú személyek december 28-31. között engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, tárolhatják és a használati utasításnak megfelelően december 31-én 18 órától január 1-én 6 óráig felhasználhatják. A professzionális céllal készített 4. pirotechnikai osztályba tartozó, nagy hatóanyag-tartalmú tűzijáték termékeket természetesen ebben az időszakban is csak szakképzett pirotechnikus vásárolhatja meg, érvényes felhasználási engedély birtokában.

Pirotechnikai termék csak működési engedéllyel rendelkező nyílt árusítású üzletből, vagy forgalmazó raktárkészletéből vásárolható. A 1-3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek évvégi árusítását, tárolását a rendőrhatóság ideiglenes tároló helyre (konténerre) is engedélyezheti.

Engedélyt csak olyan kereskedő kaphat, aki a rendeletben előírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelel. Heves vármegyében idén összesen 11 árusító hely kapott ilyen engedélyt, melyek döntő többsége áruházak, bevásárló központok parkolóiban található. Ezeken a helyeken a forgalmazás csak december 28. és 31. között lehetséges.

A forgalmazott termékeknek minőségileg bevizsgáltnak és tanúsítottnak kell lenniük. Vásárokon, piacokon és működési engedéllyel rendelkező üzletben csak játékos pirotechnikai termékek hozhatók forgalomba.

Ne vásároljunk illegális árustól tűzijáték terméket, mert ezzel magunkat és környezetünket is veszélyeztetjük!

A fel nem használt 3. pirotechnikai osztályba tartozó, illetve bármely hibás vagy lejárt szavatosságú terméket, szilvesztert követően 5 napon belül a forgalmazónak vissza kell szállítani. A forgalmazó köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni, melyről a vásárlót a forgalmazás helyén jól láthatóan köteles tájékoztatni, a visszavétel helyének, időpontjának feltüntetésével.

A legálisan forgalmazott pirotechnikai termék felirata magyar nyelvű, közérthető használati és kezelési útmutatót, valamint baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést is tartalmaz.  A tárolás feltételeit a rendelet részletesen szabályozza.

A magánszemélyek által szabadon felhasználható pirotechnikai termékek tárolására vonatkozó legfontosabb szabályok:

  • más tűzveszélyes anyagokkal (pl.: üzemanyag, hígító) együtt nem tárolhatók;
  • nem zárt pirotechnikai terméket felügyelet nélkül hagyni tilos;
  • lakásban a pirotechnikai termékeket a kiskorú személyektől elzártan kell tartani;
  • tetőtérben és alagsorban, pincében pirotechnikai terméket tárolni nem szabad;
  • elnedvesedett és utána kiszáradt, illetve valamilyen okból sérült burkolatú pirotechnikai termékeket a többi pirotechnikai terméktől el kell különíteni;
  • a hibás terméket felhasználni tilos, a vásárlás helyére kell visszavinni;
  • a pirotechnikai termékek eredeti szerelési formáját megbontani, a terméket szétszerelni nem szabad;
  • egy lakóegységen (pl.: lakás, családi ház) belül összesen csak az egy magánszemély által birtokolható mennyiségű pirotechnikai termék tárolható.

Magyarországon magánszemélyeknek továbbra is tilos petárdát birtokolni, illetőleg felhasználni!

A pirotechnikai termék birtoklása is pirotechnikai tevékenységnek minősül, ezért a szabálysértési törvény alapján az a személy, aki engedély nélkül pirotechnikai tevékenységet végez, vagyis a tilalom ellenére petárdát birtokol, illetve felhasznál, 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Azt a pirotechnikai terméket, mellyel a szabálysértést elkövették, el kell kobozni.

A tűzijáték termékek komoly balesetet okozhatnak a szakszerűtlen kezelés eredményeként, ezért felhívjuk a figyelmet a tárolási szabályok betartására, és felhasználás előtt a használati útmutató elolvasására.

A pirotechnikai termékek illegális forgalmazásának, árusításának és használatának megakadályozása érdekében a rendőrség ellenőrzéseket tart minden év ezen időszakában.

Ne feledkezzünk meg a házi kedvencekről sem! Szilveszterkor fokozottan figyeljünk rájuk is! Ne hagyjuk őket magukra tűzijáték idején, vagy biztosítsunk számukra elkerített, zárt helyet, hogy minél nagyobb biztonságban vészeljék át ezt az időszakot.

Forrás: police.hu
Kezdőkép: Albert Péter