A Grassalkovich Művelődési Ház szakemberei február óta egy projekt keretében segítik az iskolán kívüli szabadidő hasznos eltöltését. A formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés jelentős szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában.

A pályázat célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését és tudásgyarapítását nem formális és informális tanulási alkalmakkal. A projekt tehetségsegítő foglalkozások, kulturális órák, témanapok, szakkörök szervezésével és lebonyolításával kapcsolódik be a gyermekek ismereteinek bővítésébe.

Szeptembertől új programelemként elindult a Múltunk nyomában szakkör és a középiskolások számára szervezett Életre kelt történelem témanapok, valamint a rajzművészeti tehetséggondozás. Folytatódnak a már év elején elindult különféle kreatív szakkörök, a Mesevarázs témanapok, a Mesterségismeret tehetséggondozás az ÖKO szakkör és vetélkedő, és a „Találd meg az utadat!” foglalkozás-sorozat.

EFOP-3.3.2-16-2016-00151 Együtt az ifjúságért! a Grassalkovich Művelődési Ház a köznevelés eredményességéért