Hangoskodó drukkerek csapata szállta meg a vonat egyik kocsiját. A durvuló ifjú emberek győztes csapatukat ünnepelték, kiabáltak és lökdösték egymást. Az egyik, valószínű a főkolompos, a jó ízlés minden határát áthágva, túlságosan is eleresztette magát. Levágta magát az utasok közé, akik aztán bátortalanul húzódtak el tőle. Látszott, hogy elkerülhetetlen lesz az összeütközés még a kalauzzal is.

Közben a kocsiba egy család szállt fel. Az édesanya karjában egy pólyás babát tartott. Ülőhelyre volt szükség, de csak az éppen balhézó tizenhat körüli fiú mellett volt egy szabad hely. Az anya szelíd szóval, valami hihetetlen pedagógiai érzékkel megkérte a suhancot, hogy vegye karjába a kisbabát, amíg lepakol. Ez volt a fordulat pillanata. A srác tétován fogadta a csöppséget, szeme felragyogott, elkezdte fejét simogatni, sőt halkan még valamit gügyögött is neki. Egy minutum alatt minden megváltozott és a kupé a nyugalom szigete lett.

Isten karácsonykor egy Kisgyermekként küldte el Fiát zakatoló világunkba. Jézus békétlenségünkbe jött, hogy lecsillapodjunk. Méltán térdeltek le előtte már születésekor a számkivetett pásztorok és az idegen földről érkezett bölcsek is, mert benne fedezték fel Isten szerető alázatának és bűnbocsátó hatalmának üzenetét. Rádöbbentek arra, hogy az égi csillag, az ősi prófétai szó, a mennyei himnusz, de még Augustus császár rendelete is csak egyről beszél: Isten meglátogatott bennünket, hogy letegye életét eltévedt gyermekeiért, hogy élet legyen ott, ahol eddig halál volt.

Jézus hatása a 2000 éves történelemben példa nélküli. Ahol befogadták őt, ott népek nyertek igazi életértelmet és reménységet. Még a dekadens és kardcsörtető római birodalom is  meghajolt a kitartó szelíd hitvalló szó előtt. Az északi vademberekből pedig szentek lehettek.

Ádvent van. Jézus ma is szelíden jön hozzánk. Ő életedet adta Érted is. Végtelen hatalma ellenére megölhető lett a kereszten, hogy Isten gyermekei lehessünk. Ha Őt követed, akkor környezeted is megváltozhat, mert benned is élni kezd a már megérkezett és mégis eljövendő Jézuskirály.

 

Dr. Tatai István
református lelkipásztor