A Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek elnevezésű pályázaton a Királyok és fejedelmek útján, a Tordai-hasadékkal című pályázati projektünket az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2157900 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Így 2019. 05.20-23. között 36 diák és 4 pedagógus utazhatott Erdélybe, melynek eredményeként történelmi és irodalmi ismereteinket érzéki tapasztalatokkal egészíthettük ki.

Más jelentéssel bírnak már számunkra a Mátyás – mondák (hisz jártunk Kolozsvárott az ő szülőházánál, bebarangoltuk édesapja várát Vajdahunyadon, láttuk az „igazságos király” hálószobáját, hallottunk korabeli zenét…). Kőmíves Kelemenné balladája is egészen átértékelődött előttünk, mert sétáltunk a 12 kőmíves által épített magos Déva várában, óvakodva a viperákkal való találkozástól. Szent László király legendájának valóságalapját is megtapasztaltuk, mert Szög nevű lova toppantása előtt olyan hasadék nyílt a sziklák között, hogy mi magunk sem tudtunk végigmenni rajta!

Erdély aranykorának református fejedelme -Bethlen Gábor- is más színben tündöklik számunkra, hiszen intézkedéseinek okát az adott természeti – gazdasági térségben is láthattuk. Utaztunk az egykori ezüst – és aranybányák földjén Bihar vármegyében, átéreztük a bányászok nehéz fizikai erőfeszítéseit a sóbánya falain látott csákány nyomok láttán.

Ábrándoztunk a Körös-parton, hol egykor Ady Endre is ezt tette, végigmentünk a 253 m hosszú barokk stílusú Kanonok-soron, amely ihletet adott nagy költőnknek  az Egy kis séta című vihart kavaró cikkének megírására – számolt be az eseményekről Goravec Andrea és Lisztikné Iván Terézia osztályfőnökök.