Megtartották Hatvan pedagógusnapi ünnepségét a Nagy Endre rendezvényteremben, ahol a tankerület és a város kitüntetéseit adták át. Horváth Richárd polgármester nyitóbeszédében elmondta: a tisztelet és a hála jut eszébe, ha a tanítókra, nevelőkre gondol. – Önök minden helyzetben kitartanak elveik mellett azzal, hogy tanítanak. Szeretnénk kifejezni Hatvan és a városvezetés megbecsülését, tiszteletét és köszönetét. A pedagógusokkal vagyunk, hálásak és büszkék vagyunk önökre, hogy minden körülmények között küzdenek a jóért, önmagukért, a gyermekeinkért és a jövőnkért – mondta. Hozzátette: ők biztosítják azt a szellemi és gyakorlati alapot, mely egyéneket és közösségeket emel fel.

A polgármester beszéde után László Attila kézdivásárhelyi énekes adott műsort. Ezt követően díjátadó vette kezdetét. Először a „Hatvany Irén kitüntető emlékérem – az ifjúságért” elismerést adták át, amit olyan pedagógusoknak ítélnek, akik Hatvanban legalább 10 éve kimagaslóan, példaértékűen és értékteremtően dolgoznak a gyermekekért. Idén három pedagógus kapta a kitüntetést. Elsőként Gulyás József vehette át az emlékplakettet és oklevelet, aki a Széchenyi István Római Katolikus Technikum és Gimnáziumban biológia és testnevelés szakos tanárként dolgozik 1983 óta. Az évtizedek alatt többször volt osztályfőnök, mely tevékenységére jellemző a megértés, türelem és közösségformáló szellem. Tanítványait sikeresen készíti fel közép- és emelt szintű érettségi vizsgákra testnevelés tantárgyból, valamint városi, megyei és országos sportversenyekre, ahol a fiatalok eredményesen szerepelnek egyéni és csapat kategóriában egyaránt. Négy évtizedes tanári pályája során több ezer tanulóval szerettette meg a mindennapi mozgást, a sportolást és felhívta a figyelmet az egészséges életmód fontosságára. Lélekjelenlétének és egészségügyi ismereteinek köszönhetően többször nyújtott elsősegélyt, sőt életmentő beavatkozást rászoruló tanulóknak. Több éven át tevékenykedett eredményesen a Hatvani Kézilabda Szabadidő Sportegyesület női csapatának edzőjeként. A tanítványai, pedagógustársai az intézmény falain belül és kívül is nagyra becsülik, elismerik elhivatott lelkiismeretes munkásságát. Gulyás József elmondta: nagy megtiszteltetés, hogy ilyen formában is elismerték negyvenéves munkáját, azonban középiskolai évei alatt nem tanári pályára készült. – Úgy alakult az életem, hogy a sport révén közelebb kerültem a pedagógiához, a tanításhoz, amit soha nem bántam meg, mert sok szép pillanatot okozott. Büszke vagyok arra, hogy pedagógus vagyok – fogalmazott.

Hatvany Irén kitüntető emlékéremmel ismerték el Kutalik Márta munkáját, aki a pedagógus pályára tudatosan készült, belülről fakadó érdeklődés hajtotta ebbe az irányba. Pályáját napközis nevelőként kezdte az 5. Számú Általános Iskolában. Tanárrá válását nagyban meghatározták azok a pedagógusegyéniségek, akikkel először diákként, később tanárként találkozhatott, akiktől tanulhatott. Módszerei változatosak, a tananyaghoz és a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodnak. Szakma iránti alázatosság, elkötelezettség, pontosság, magabiztosság, nyugodt kiegyensúlyozottság jellemzik. Innovatív kezdeményezése az évről-évre megrendezett területi „Angol szépkiejtési verseny”. A tantestület egy emberként támogatta 2016-ban igazgatói kinevezését, így lett a Hatvani 5. Számú Általános Iskola vezetője. Az „együtt egymásért” elvet követve tette, teszi ma is szeretettel teendőit. Folyamatosan arra törekszik, hogy intézményük olyan iskola lehessen, ahová a gyermekek örömmel, bizalommal, mosolygósan járnak, a szülők, pedagógusok nyugalmat, figyelmet, következetességet találnak.

Hatvany Irén kitüntető emlékérmet vehetett át Pápainé Rados Mária is, aki a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hatvani Tagintézményének ismert és elismert gyógypedagógus-logopédusa. Alapfeladata mellett a sajátos nevelési igényű gyermekek beszéd- és nyelvi fejlesztését végzi, de az egészségügyben is dolgozott. Közel 20 évig a Hatvani Albert Schweitzer Kórház rehabilitációs osztályának logopédusa volt. Pályakezdése óta fontosnak tartja a szakmai megújulást, ezért számtalan továbbképzésen, szakmai konferencián vett részt, melyet önerőből vállalt. Tagja a kistérségi logopédiai ellátás-szervező munkacsoportnak, valamint a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének, a Demoszthenész Egyesületnek, a Magyar Logopédusok Szakmai Szövetségének és a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaságnak. Városi rendezvényeken képviseli a logopédia, a szép magyar beszéd ügyét. Így óvodai mesemondó versenyeken, általános és középiskolai vers- és prózamondó versenyeken, valamint a Kazinczy Szépkiejtési versenyen a szakmai zsűri állandó tagja. Részt vesz az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény komplex tanulmányi versenyén a szakmai zsűri tagjaként. Segítő együttműködő partnere a pedagógusoknak, az egészségügyi szakembereknek, valamint azoknak a szülőknek, akik a segítségét kérik a gyermekeik logopédiai fejlesztésével kapcsolatban. A segítségre szoruló gyermekeket szeretetteljes, kedves, türelmes gondoskodással segíti, akik kifejezetten szívesen vesznek részt a foglalkozásain. Kiemelkedő pedagógusi munkájának elismeréseként 1993-ban „Gyermekekért” érdemérem városi kitüntetésben részesült.

A rendezvényen több óvodai, átalános iskolai és középiskolai dolgozót is díjaztak, munkájukat tárgy, illetve pénzjutalommal ismerték el. Mindezek mellett a belügyminiszter által adományozható Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket is átadták. A Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hatvani Tagintézményének nyugdíjba vonuló pedagógusai ezt a díjat Borbély Andrástól, az Egri Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettesétől vehették át. Ezt az elismerést Balogné Kovácsik Ildikó, Csókás Ferencné Oravecz Ildikó és Pápainé Rados Mária kapta. – Nagyon kellemes emlékeim vannak, aki pedagógus, az tudja, hogy ez nem munka, hanem hivatás. Az tudja ezt igazán jól csinálni, aki szereti a munkáját, a gyerekeket, nekem ez megadatott. Szoktam mondani, hogy mindig fiatal maradtam mellettük, hiszen ők éltetnek. Igaz, hogy befejezem a pályafutásom, de van öt unokám, a pedagógiai tudásomat ezután ott szeretném kamatoztatni – részletezte Pápainé Rados Mária. Átadták továbbá a Hatvanban végzett pedagógiai munkát segítő tevékenységért elismerést, valamint a díszdiplomákat. Ambruzs Sándor Dávid, Numan Györgyné vasdiplomát, Széplaki Sándor rubindiplomát, Ziegler Cecília díszdiplomát kapott.

Az esemény a Télikertben zárult, ahol Horváth Richárd polgármester pohárköszöntőt mondott, majd vacsorával vendégelték meg a jelenlévő pedagógusokat. Az eseményre brosúra is készült, melyben az idei kitüntetettek neveit és méltatásait gyűjtötték össze.

Fotó: Albert Péter