A hetedik tanórában izgatottan gyülekeztek a diákok az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola könyvtárában. Ez volt az első próbája az egyházzenei kiskórusnak, amit most indítottak az iskolában. Az énekkart Földesi-Korsós Andrea énektanár és Molnár Tamás, a Szent Adalbert Római Katolikus Templom kántora vezeti. A karnagy elmondta: rövidtávú céljaik között szerepel, hogy a város adventi gyertyagyújtásain már fellépjenek, hosszútávon pedig szeretnének bekapcsolódni a templomi zenei életbe. – Elsősorban egyházi liturgikus zenéket fogunk a növendékekkel tanulni, akik majd a szentmiséken és egyházi programokon lépnek fel – mondta Molnár Tamás. A foglalkozásra összesen több mint harminc gyerek érkezett, hangjuk bemelegítését követően el is kezdődött a próba, aminek a végén már kánonban énekeltek.

Pozsár Andrea, az intézmény igazgatója elmondta, hogy fontosnak tartják és támogatják, hogy diákjaik a tanórákon kívül is hasznosan töltsék el idejüket, ezért több szakkört indítottak a tanév elején. – Felső tagozaton meghirdettük a digitális kultúra szakkört, valamint természettudományos szakkört. Utóbbi azért nagyon érdekes, mert a tanórán kívüli tevékenység nem itt az iskolában valósul meg, hanem mindig külső helyszínen. A kicsiknek próbáltunk olyan tevékenységeket, szakköröket találni, amik természetesen az iskolában valósulnak meg – részletezte. Így az intézményben az alsó tagozatos tanulók részt vehetnek a többi között modern-, és néptánc szakkörön, van rajzfoglalkozásuk, valamint a labdarúgást is gyakorolhatják a gyerekek.