A Hatvani Rendezvényházban tartották meg az idei dísztestületi ülést a képviselők, ahol a legrangosabb kitüntetéseket adták át. Az ünnepség a magyar zászló és a városzászló bevonulásával vette kezdetét, majd Horváth Richárd polgármester elmondta, hogy különleges ez a nap, hiszen olyan embereket tüntetnek ki, akikre büszkék lehetünk és akik büszkék Hatvanra.

A város díszpolgára címet Dr. Tatai István, a Hatvani Református Egyházközség lelkipásztora kapta. A kitüntetéssel az adományozásról szóló díszoklevelet, város polgárságot jelképező aranyláncon függő aranyplakettet, és annak kicsinyített városjelvényét vehette át a polgármestertől.

Laudációjában elhangzott, hogy lelkészképesítő oklevelét 1980-ban vette át a Budapesti Református Teológiai Akadémián. 1980-1981 között segédlelkész volt a Budapest-Kelenföld gyülekezetben, majd 1981-1982 között a Német Szövetségi Köztársaságban folytatott ösztöndíjas tanulmányokat. Ennek keretében önismereti tanfolyamon vett részt és közben epilepsziás betegek között dolgozott a helyi egyházi kórházban. 1983-ban orvostanhallgató feleségével összefogva Budapesten elindították az EPIKLUB-ot, amelynek célja a hazai epilepsziás betegek közötti lelki segítségnyújtás volt. Több alkalommal részt vett a Jeruzsálemben kétévente megtartott nemzetközi tanító- és imakonferenciákon, tagja volt az “European Charismatic Consultation” (ECC) ökumenikus szervezetnek. 1984 májusa óta a Hatvani Református Egyházközség megválasztott lelkipásztora és kuratóriumi elnöke a Református Egyházban szolgáló Parakletos Alapítványnak is. 2008-ban doktorált a Károlyi Gáspár Református Egyetemen. Javaslatára számos református közösségben bevezették az Izrael-vasárnapot. Ezentúl öt léleképítő kiadványa is megjelent a Parakletos Könyvesház gondozásában. 2009-ben elnyerte az „Év igehirdetése” díjat. A lelkipásztori szolgálat mellett folyamatosan több tanulmányt és cikket publikált a Theologiai Szemlében, az Evangélikus Életben és a Református Egyház című szaklapban, valamint a németországi Brennpunkt Gemeinde című lapban. Gyülekezeti szolgálatai mellett éveken át szemeszterenként egy-egy előadást tartott a Gödöllői Szent István Egyetem Életkérdések című sorozatában. 2012-2021 között a Pünkösdi Teológiai Főiskolán docensként előadásokat tartott a dogmatika és a keresztyén etika tárgyköréből. Az Északpesti Református Egyházmegye választásaként az egyházmegye tanulmányi előadója volt 2021-ig, illetve 2017 óta az egyházmegyei lelkészi tanácsosaként szolgál. Nagyon sokan fordulnak hozzá lelki problémákkal, akiknek meggyőződésből és figyelemből segít. Tanácsai nagy segítséget nyújtanak a hozzá fordulóknak. Szívügye a Kékkereszt misszió, amely helyi és országos szinten az alkoholbetegek megmentésén fáradozik. A Hatvanban 2014 óta megrendezésre kerülő Keresztyén Fesztivál rendszeres felelős szervezője. Az ökumenizmus híveként jó kapcsolatot ápol valamennyi hatvani egyházzal. Saját szavával élve: hálás, hogy Isten Hatvanba terelte útját.

Ezt követően Sinkovics Erikának adták át a Pro Urbe díjat, aki 1984-ben helyezkedett el az Ady Endre Könyvtárban és végigjárta a szakmai ranglétrát. 2004-től a Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója volt. Szakmai munkájában a városi könyvtár hagyományainak ápolását és a mai kor követelményeinek és kihívásának megfelelő modernizálást egyaránt fontos célnak tekintette. Kiemelt szerepe volt abban, hogy a helyi könyvtár különböző országos és megyei pályázatok elnyerésével magas színvonalon szolgálja ki mind a mai napig a város lakosságát. Sinkovics Erika a szakmában eltöltött 38 év után 2022 augusztusában nyugdíjba vonult. Újító, innovatív személyiség, aki nagy hivatástudattal azon munkálkodott, hogy a városi könyvtár belopja magát a lakosok szívébe.

A Hatvani Naplemente Nyugdíjas Klub is Pro Urbe díjban részesült. A klub története 1987-ben indult, ugyanis ekkor alapították meg Városi Nyugdíjas Klub néven. Megalakulásakor a nyugdíjasok és a tagok szabadidejének hasznos eltöltése, a nyugdíjas élet kiteljesítése volt a fő cél, amely azóta is tart. Az évek alatt az összetartó baráti társaság tevékenységi köre jelentősen kiszélesedett és napjainkban Hatvan városának egyik legtevékenyebb civil szervezete. A nemzedékekkel, óvodásokkal, iskolás gyerekekkel való kapcsolatokra nagy figyelmet fordítanak. A hagyományok megőrzése, ápolása is fontos céljuk. Nélkülözhetetlennek tartják továbbá fiatalosan tartani a csoportot mind testileg és lelkileg, koruknak és egészségüknek megfelelően. Az idei évben ünnepelték a klub 35 éves fennállását. A Hatvani Naplemente Nyugdíjas Klub közösségekért és a városért tett önzetlen, fáradhatatlan és elhivatott tevékenységéért kapta az elismerést, melyet Lendvay Éva Anna vett át.

Polgármesteri díszoklevelet kapott Vaka István, akinek fő munkája, a fiatal lovak kiképzése hobbi és versenyzési feladatokra. A Bátor Táborban lovas koordinátorként járult hozzá a beteg gyermekek életminőségének javításához. 2008-tól évről-évre az általa felkészített versenylóval képviseli Hatvan városát a Nemzeti Vágtán Budapesten, a Hősök Terén. Az idei évben 14. alkalommal fog indulni a megmérettetésen, s jelenlegi fő célja a versenyen való sikeres és eredményes részvétel. A 2020-ban Hatvanban alakult Pro Natura Mozgalom környezetvédelmi szervezet egyik alapító tagja. A csoport célja, hogy olyan közösségi alapokat alakítson ki Hatvanban és környékén, mely aktívan támogatja a természeti örökségünk, és az élő környezeti értékeink védelmét.

Polgármesteri díszoklevelet vehetett át a Vitézi Rend Heves Megyei Törzskapitányság Hatvani Csoportja. Fontos feladatuknak tekintik a helyi hagyományőrző tevékenység felkarolását, támogatását. Figyelemmel kísérik a helyi oktatási, szociális, egészségügyi területek történéseit. A rend részt vesz minden kegyeleti megemlékezésen, katasztrófavédelmi feladatokban, továbbá a hadisírok gondozása is a fő feladataik közé tartozik. Önzetlen felajánlásaikkal igyekeznek segíteni a rászorulókon. Részt vesznek a fogyatékkal élők, az idős otthonok lakóinak segítségnyújtásában, valamint járvány idején a kórház támogatásában, adományok eljuttatásában. Ezen tevékenységük nem időszakos jellegű, hiszen egész évben segítenek a bajba jutottaknak. Mindemellett az ifjúság számára a város iskoláiban és a kulturális intézményekben minden korcsoport számára szerveznek előadásokat a Vitézi Rend működéséről, céljairól, múltjáról és jelenéről. Az ismeretterjesztések révén szeretnék elérni, hogy tevékenységüket és a hatvani történeti vonatkozásokat, értékeket mind szélesebb rétegek ismerjék meg a városban. Továbbá a rend Hatvanon kívül megyei és országos eseményeken is képviseli a várost. A kitüntetést az elhivatott tevékenységükért kapták, melyet Vitéz Szalai Attila vitézi ezredes vett át.

Hatvan város történetében az idei évben adták át először a Hatvan Város Sportjáért Díszoklevelet. A kitüntetést a Futball Club Hatvan Egyesület Jégkorongszakosztályának FC Hatvan GirlsU25/B női csapata kapta. Az egyesület a 2021/2022-es szezon után a 2022/2023-as bajnoki idényben is megnyerte a bajnokságot már második alkalommal legyőzve Debrecen csapatát. Náluk egyértelműen a csapatmunka a legfőbb vonal, mely sikerre viszi őket. A fiatalok mögött rengeteg felkészülés áll, melyet fáradhatatlanul szívvel-lélekkel csinálnak. Komoly szakmai munkát végeznek. Egységben vannak, egymásért és a csapatért küzdenek a mérkőzések során. Mint mondják, ők egy igazi csapat, s ebben rejlik erősségük. Mindezzel példát mutatnak a fiatalabb generációk számára. A díszoklevelet a csapat szakmai igazgatója, Szőke Attila vette át.

Az ünnepi eseményen adták át a kéklámpások kitüntetéseit is. A Szent György kitüntető emlékérmet Krebán György rendőr alezredes, a Szent Flórián kitüntető emlékérmet Máté István címzetes tűzoltó törzsőrmester, a Szent Kamill kitüntető emlékérmet Penczner Tamás mentőápoló kapta.

A Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért elismerést Kozma Eszter és Kobály Barbara-Ágota kapták meg. Az ünnepségen Horváth Mária operaénekművész adott elő négy művet, melyet zongorán kísért Mezei Rita zongoraművésznő.

Fotó: Bajzáth Gergő