Augusztus 20-a az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Bokros Levente atya, a templom korábbi plébánosa celebrálta a misét az Újhatvani Szent István király Plébániatemplomban. Ez volt egyben az atya ezüstmiséje is, mivel 25 éve szentelték pappá. Prédikációjában Teréz anyát idézte: miszerint, aki világbékét akar, annak nem kell mást tennie, mint hazamennie és szeretnie a családját. Bokros Levente úgy véli: mindent túl lehet élni, hiába van bajunk, Jézus jelenlétében nem lehet semmi gondunk. – Ha van Krisztusod, akkor van sziklád, ha van sziklád, akkor van békéd, ha békéd van, mindened van – mondta.

A mise után a hívek egy körmenetet tartottak, mert ez a nap a templom búcsúja is, 90 évvel ezelőtt, ezen a napon szentelték fel a neobarokk építményt. A kenyérszentelést Kocsik Mónika evangélikus lelkész, Tatai István református lelkész és Farkas László plébános végezte el.

Az ünnepségen Horváth Richárd, azt mondta: nemzetállamunk születése napját ünnepelni különleges kiváltság számunkra. Különleges, hiszen sok a magyarnál magát ősibb kultúrával és történelmi örökséggel felruházó nemzetiség ma már csak szórványként él, integrálódva más, állami létét megőrizni képes nemzet országhatárai között.  Ahogy a polgármester mondta: mi, magyarok még a legsötétebb kommunista időszakban sem véreztünk el, mert három dologhoz ragaszkodtunk: a nemzeti identitásukhoz, keresztény hitükhöz és a családjuk szeretetéhez. A magyarok számára a család, a vallás és a nemzet sohasem a haladás gátja vagy a múlt eltörlendő hagyatéka volt, hanem a jövő biztosítéka. A magyar állam „annyi balszerencse és oly sok viszály után” is megőrizte létezésének alapjait, hitét, szabadságát és értékeit és ezek védelme a jövőben is legfontosabb kötelessége lesz.

– Nem kívánhatunk többet ezen belül magunknak, mi hatvaniak sem. Bátran mondhatom ezt, hiszen az elmúlt évek során Hatvan városa szemmel láthatóan is előrébb lépett a megye gazdasági és kulturális centrumát alkotó települések rangsorában. Így gazdasági mutatói tekintetében már nemcsak Gyöngyös előtt jár, de lépés előnnyel bír a megyeközponti szerepet betöltő Egerrel szemben is. Gazdasági prosperitását megőrizve, erősítette a gazdasági szektor vállalati szereplőivel kialakított kapcsolatát, új beruházások indultak, amelyek mind a kultúra, mind az oktatás, mind a sport irányába nyitott kezdeményezései a jelenlegi városvezetésnek.  S bár tudjuk, mert tapasztaljuk, hogy vannak olyan személyes érdekek, amelyek a város fejlődésével szemben járnak, a város ennek ellenére az elmúlt öt évben a megyei innovációs fejlesztések legfontosabb mozgatórugójává vált – fogalmazott a polgármester. – Egy városnak csak akkor lesz hosszú távon jövője, ha az itt élők érzik, hogy számítanak rájuk a lakóhelyükön, lesz munkájuk helyben, és így belevághatnak életük legfontosabb feladatába, a családalapításba és az otthonteremtésbe. Ennek záloga, a biztonság, a jövőbe vetett hit, és a város fejlődése iránti bizalom. Ebben érdekelt a család, a város és a nemzet egyaránt. Aki pedig ellene tesz, az mindezek ellen vét – mondta a városvezető.

– Türelmes és megfontolt lépésekkel haladtunk együtt előre a közösen kitűzött céljaink felé. Azonban a türelemmel lehet élni és visszaélni. A kitűzött közös célok elérését lehet támogatni és lehet akadályozni. A türelem határa mindaddig tart, ameddig a tett és cselekedet a város közösségének érdekét szolgálja.  Ezen túl azonban már nem terjed. Sem a múltban, sem a jövőben. A becsületet hitünk szerint megtartottuk, az igaz ítélet azonban a hatvaniakra vár. A város polgárai hamarosan dönthetnek róla, hogy megtisztelő bizalmukkal kit ékesítenek fel. Azt a városvezetést például, aki az elmúlt öt esztendőben Hatvant visszaadta a hatvaniaknak, a városfejlesztés irányait a lakosság igénye alapján tervezte meg, döntései során figyelembe vette ezeket a javaslatokat és a költségvetési kiadások prioritásait is ehhez igazította. A várost nem saját hűbéri birtokaként, hanem a közösségi élet valódi színtereként építette, mert hiszi és vallja, hogy Hatvan a hatvaniaké! – jelentette ki Horváth Richárd polgármester.

A rendezvényen aktívan részt vettek a a Szent János Lovagrend Máltai Lovagok, akik a Szent Korona hiteles másolatát is elhozták a városi ünnepségre.

Fotó: Bajzáth Gergő