A projekt keretében a Hatvani Tankerület négy intézményében, a Hatvani Szent István Sportiskolai  Általános Iskolában, a Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolában, a Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában és a Gyöngyösi Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában ment végbe digitális módszertani fejlesztés.

A program még 2018 elején indult, és idén március végén fejeződött be. A pályázat célja az volt, hogy társadalmi és gazdasági térben alkalmazkodni képes fiatalokat neveljen, akik a munkaerőpiacon sikeresen helyt állnak. Ehhez alapvető fontosságú volt a pedagógusok folyamatos szakmai megújulása, és olyan tartalmi, módszertani fejlesztések megvalósítása, amely az innovatív oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításával segítik az egész életen át tartó tanulásra való képességet.

A célok megvalósításához elengedhetetlen volt, hogy a modern pedagógiai módszertan, és azok IKT támogatása a mindennapok pedagógiai gyakorlatának részévé váljon. Célunk volt, hogy minden pedagógus rendelkezzen digitális pedagógiai-módszertani ismeretekkel és ezt alkalmazni tudja az oktató-nevelő munka során. Kövesse a technológiai változásokat, ismerjen és próbáljon ki új módszereket és eszközöket. A nevelői közösség rendkívül nyitott volt az infokommunikációs eszközök mindennapos használatára, elkötelezett a modernizációs tartalmak megjelenítését illetően.

A Tankerület által koordinált projekt átfogó, digitális kompetencia-fejlesztési terv keretében formálta a tanulók digitális kompetenciáit, valamint a problémamegoldó és kreatív gondolkodást. A projektben a pedagógusok újszerű módszertani továbbképzése is megvalósult. A beszerzésre kerülő IKT eszközök, valamint digitális, programozható taneszközök pedagógiai munkába való beépítésével ment végbe a digitális fejlesztés.