A kommunizmus ideje alatt elhurcolt hatvani szerzetesek és családok tiszteletére tartottak szentmisét ma délelőtt az Újhatvani Római Katolikus Templomban. 1950. június 19-én a hatvaniak összefogtak, és közösen próbálták megakadályozni szeretett papjaik elhurcolását, ám az ÁVÓ vérbe fojtotta megmozdulásukat, százakat internáltak a Hortobágyra, a ferences szerzeteseket pedig az Andrássy út 60-ba szállították, miután nagyon súlyosan megverték őket. – Azt tartja a mondás, hogy aki a múltját nem ismeri, jelenét sem értheti, jövőjét pedig meg sem érdemli. Ma a zsarnokságról, és a diktatúráról, emberi jogok sérelméről azok beszélnek, akik ugyan más színű köpönyegben, de ugyanazon ideológiai elvek alapján elvtársi sorsközösségben állnak az akkori diktatúra képviselőivel. Ma, amikor valaki Európai Egyesült Államok létrehozásáról beszél, az semmiben nem különbözik a régi jelszótól: „Világ proletárjai egyesüljetek” – mondta Horváth Richárd polgármester beszédében. Hozzátette: tiszta szívvel hiszi, hogy nincs magyar ember, aki nemzetét feláldozná ennek a célnak. Mindig figyelmeztessen erre bennünket az elhurcolt paptestvérek és az internálótáborokba hurcoltak emléke, amelyet örökre megőrzünk szívünk mélyén.

Az áldozatok emlékéért Páter Hidász Ferenc ferences szerzetes tartott szentmisét. Beszédében kifejtette: a ferencesek szent szolgálatot teljesítettek életükben, s a vértanúságukkal bizonyították Isten iránt érzett szeretetüket. – Ez a szeretet képessé tesz olyan cselekedetekre, melyet emberi erőből nem lehetne véghez vinni. A mai szentmise is életben tartja ennek a szeretetnek, valamint a vértanúk bátor életének az emlékét – közölte Páter Hidász Ferenc, aki az elhurcolt atyák közül többet is ismert személyesen. A ferences szerzetes hozzátette: soha ne felejtsük el Krisztust kérni, hogy erősítse meg hitünket, és ne szégyelljünk keresztény értékek szerint élni.

A szentmisét követően megkoszorúzták P. Lukács Pelbárt és P. Kriszten Rafael ferencesrendi házfőnökök emlékére a templomban elhelyezett táblákat, valamint a templom udvarán az összes elhurcolt hatvani emlékére állított táblát.

Fotó: Bajzáth Gergő