A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2013. szeptember 1-je előtt születtek, és még nem járnak óvodába. Április 25-én és 26-án 7 és 17 óra között lesz az óvodai beíratás Hatvanban. Ennek rendjéről és a körzetlistáról alább tájékozódhatnak.

ovodai_beiratas_PNG

Beíratási körzetek