A Grassalkovich-kastély díszterme adott otthont az idei dísztestületi ülésnek, ahol a város legfontosabb kitüntetéseit adták át. A városzászló bevonulásával kezdődött a rendezvény, ezt követően Horváth Richárd köszöntötte a megjelenteket. A városvezető azt mondta: ez a nap azokról szól, akik minden nap tesznek a városért, a közösségért, az ő munkájukat ismerik most el.

Az ünnepségen Gömöri Ottó, Szelei Orsolya, Kis Ágnes, Rákóczi Renáta, Rudas Aranka és Oláh Zoltán kapta meg a Hatvan Város Polgármesterének Díszoklevelét.  A város már másodjára tünteti ki a kéklámpásokat. Szent György kitüntető emlékérmet kapott Szabó Zoltán rendőr őrnagy valamint Gólya Sándor rendőr főtörzszászlós. Szent Flórián kitüntetést Nagy Gábor, Utschalott András és Nagy Zoltán címzetes főtörzsőrmestereknek adományozták. Szent Kamill kitüntetést Csombor László Zsolt, Tősér László és Nagy Gábor kapott.

Pro Urbe-díjat kapott Tatai István, aki 1984 óta a Hatvani Református Egyházközösség lelkipásztora. Jó kapcsolatot ápol valamennyi egyházzal, hiszen az ökumenizmus híve. Nemcsak lelkész, hanem nagybetűs ember is, kinek tanácsai nagy segítséget nyújtanak a hozzá fordulóknak. Ugyancsak Pro Urbe-díjat kapott a Magyar Rákellenes Liga, Hatvani Alapszervezete, amely Lazányi Jánosné Magdika vezetésével 2007 óta, csaknem 200 taggal aktívan működik a városban. Példaértékű munkájukat és közösségépítő szerepüket ismerték most el.

A város testülete ebben az évben Medgyesi János Andrásnak adta a díszpolgári címet. Medgyesi 1975-ben került a hatvani kórház csecsemő – és gyermekosztályára, ahol magas szakmai tudással látta el betegeit. A kismamák toxoplazmaszűrésre tett javaslatát elismeréssel fogadták, mely mostanra már rutinszerű gyakorlatba tudott átmenni. Munkatársainak nagyon gyakran segített, akár ügyelettel, akár ügyeletben és még a szakvizsgára való felkészülésben is. Kórházi munkáját főorvosi minőségben is hosszú ideig végezte. A Bajza József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában évekig tanította a gyermekgyógyászatot. Nyugdíjba vonulását követően iskolaorvosi feladatokat lát el a mai napig is a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában, a Széchenyi István Római Katolikus Középiskolában és a Grassalkovich Antal Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Felnőttek Általános Iskolájában. Évente körülbelül 900 gyermek vizsgálatát végzi, eddig körülbelül 16 ezer gyermeket látott el, és nagyon sok fiatal az ő odaadó precíz munkájának köszönheti, hogy időben szűrte ki valamilyen egészségügyi problémáját. Lelkesedéssel tart felvilágosító előadásokat. Ezek mellett gyermek háziorvosi rendelésen is dolgozik, rendszeresen vállal ügyeletet és helyettesítéseket. Generációk nőttek fel a keze alatt és egykori betegei is nagy bizalommal viszik hozzá gyermekeiket, mert tudják egy empatikus, a gyermekek nyelvén jól értő, pontos és lelkiismeretes doktor úr segít majd nekik. A koraszülött gyermekek aggódó szüleit, saját példáján keresztül is bátorította. Életében, munkájában a jószándék, és mások segítése, a gyógyítás mindig központi helyet töltött és tölt be, minden gondolata a családja és betegei körül forog. 2015-ben Hatvany Irén kitüntető emlékéremben részesült az ifjúságért tett szolgálatáért – hangzott el laudációjában.  – Nagyon nagy megtisztelés számomra, hogy megkaptam a díszpolgári címet. Nagyon jól esik, hogy a város így elismeri és megköszöni a munkámat – fogalmazott Medgyesi János András.

Átadták a Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért elismerést is, amit a beregszászi Kocsis Petrának és a kézdivásárhelyi Nánia Hannának ítéltek oda. 1989-ben Hatvan testvérvárosi megállapodást kötött Finn testvérvárosunkkal, Kokkolával. Az azóta eltelt időben a két város több közös projektet valósított meg az oktatás és sport területein. A két város diákjainak többször is lehetősége adódott arra, hogy megismerhessék egymás kultúráját és hagyományait. Most, ünnepélyesen aláírták a két város 30 éves kapcsolatának jubileumi szerződését.

Fotó: Albert Péter