Papp István

Papp István

Papp István – A korábbi négyéves ciklusban körzetemben, Újhatvannak a Budapest felőli részén számottevő volt a fejlődés, s a legutóbbi választások során az ott élők a szavazataikkal ezt igazolták is. A leégetőbb problémákat haladéktalanul orvosoltuk: mintegy 200 millió forintból megépült a csapadékelvezető rendszer, aminek eredményeként megszűnt a belvízveszély. A csatornázás harmadik ütemét be kellett fejezni, s ez is problémamentesen megvalósult. Az útfelújítási programban – amely ebben az évben folytatódik – elkészült a Viola és a Traktor utca a Doktay utcáig, emellett számos járdát felújítottunk, kamerákat helyeztünk ki, korszerűsítettük a világítás egy részét. Rendbe tetettük továbbá a turai út közeli szakaszát, és az említetteken kívül számos kisebb-nagyobb elképzelést megvalósítottunk. – Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a jövőben már ne akadna egyéb tennivaló. A mostani, immár ötesztendős ciklus feladatai közé tartozik az utak aszfaltozása, csatornázás utáni helyreállítása, mindenekelőtt a Gedeon Béla, a Forgách Simon utcákban, illetve az Apafitól kezdődően számos más közterületen. Érvényes ez a járdákra is. A strandon európai uniós támogatással szeretnénk új kutat fúrni vagy legalább a régit kitisztítani és felújítani. Középtávon a tervek közé tartozik – különös tekintettel a gyerekekre – egy új, élményfürdőnek is alkalmas medence építése. – Úgy gondolom, a településrész közbiztonsága sokat javult az elmúlt időszakban. Mindez a kamerarendszer kiépítése mellett – amit hamarosan bővítünk – annak is köszönhető, hogy napi kapcsolatban állok a környéken élőkkel, s igyekszem ügyesbajos dolgaikban segíteni őket. A közvilágítási projekt keretében hamarosan ledlámpákkal növeljük a látási viszonyokat, de folytatódik a „zöldprogram” is, amely újabb fásítást és virágosítást jelent. Mindet egybevetve, most az utak aszfaltozása és a strand fejlesztése élvez prioritást, de a személyes kapcsolatok révén minden egyéb jogos észrevételre és javaslatra nyitott vagyok a továbbiakban is.

Basa Zoltán

Basa Zoltán

Basa Zoltán – A tavaly októberi önkormányzati választásokra készülve Hatvanban sikerült olyan baloldali összefogást létrehozni, amelyben valamennyi, hozzánk hasonló értékrendű erő helyet kapott. Én a Demokratikus Koalíció jelöltjeként kaptam meg a lista második helyét, ami ugyanakkor nem azt jelenti, hogy kizárólag e párt álláspontját képviselem. Az Együtt Hatvanért Egyesületben (EHE) tartalmas viták eredményeként kitűnően együttműködő csapat jött létre. Hogy mégis miért csak ketten jutottunk be a város vezetésébe? Ki kell mondani: a hatalmon lévők populizmusával, médiafölényével, anyagi lehetőségeivel nem tarthattunk lépést, így lendületünk csupán ennyire volt elég. Újonc képviselőként úgy látom, hogy a hatvaniak érdekében csak konstruktív ellenzéki politizálással lehet eredményt elérni. Sajnos e kategóriába csak mi ketten, az EHE képviselői tartozunk. A képviselő-testületen belüli erőviszonyokat figyelembe véve már az is jelentő eredmény, ha meghallgatják kritikai észrevételeinket, vagy ha a „kapásból” elutasított, építő jellegű javaslataink előbbutóbb mégis visszaköszönnek a módosító indítványok során. Igyekszem minden témában felkészülni, érthetően megfogalmazni a véleményemet, s többször éreztem már, hogy a többség nyitott az ésszerűségre. Ez fordítva is igaz, hiszen minden olyan előterjesztést támogatok, ami a város érdekeit szolgálja. Újhatvaniként megpróbálom településrészem fejlődését elősegíteni, hiszen Hatvan nemcsak a Belvárosból áll. Hiába a megannyi látványos beruházás, ha mindeközben valamelyik újhatvani utcában Mari néni legfeljebb azt érzékeli, hogy nincs járda a talpa alatt… Baloldali képviselőként nem lehet más feladatom, mint a munkájukból élők ügyeinek a felkarolása. Ha már országosan nincs erre lehetőség, próbáljuk meg legalább a lakóhelyünkön éreztetni, hogy igenis van eredményük a leszakadásuk mértékét csökkenteni hivatott törekvéseknek. Világosan látjuk, hogy mit kell tenni, még akkor is, ha ellenzékből jóval nehezebb, vagy látszólag reménytelenebb a dolgunk.